Våre kunder

Adminkit er utviklet for bedrifter med 1-100 ansatte.

Flere enn 3 000 bedrifter har registrert seg som brukere av Adminkit det siste året. Bedriftene har ulik størrelse og behov, men det de har til felles er at de sparer tid og får bedre struktur og kontroll på personal og administrative oppgaver med Adminkit.

Vil du treffe noen av våre «personas» i levende live?
Les om og se intervjuer med kjøkkensjefen, gründeren, kontorsjefen, mellomlederen og transportøren