Seeds ble mindre sårbar med Adminkit

Vi har tatt en prat med Eirik Mikalsen, som er daglig leder i Seeds. Han forteller hvordan Adminkit har gjort arbeidsdagen enklere og mer strukturert. I tillegg har bruken av Adminkits tjenester sørget for at alt ligger tilgjengelig og samlet på ett sted. Eirik har erfart at det gjør det enklere å komme inn som ny leder i en bedrift.

Mindre sårbart om noen blir syke

Eirik-Seeds

 

Eirik er opptatt av at små bedrifter er sårbare om noen blir syke eller slutter i jobben sin, og ingen har kontroll over viktige dokumenter og hvor de befinner seg. Det er viktig å tenke på hva som er best for bedriften og den daglige driften.

Med Adminkit ligger hele historikken for ansatte og prosjekter alltid tilgjengelig. Man slipper derfor å bekymre seg over at dokumenter er arkivert i systemer bare den som ‘oppfant’ systemet forstår.

 

Praktisk dokumenthåndtering

Eirik forteller at Adminkit har tjenestene Seeds trenger. Her kan han som leder med personalansvar registrere dokumenter tilknyttet de ansatte. I tillegg kommer det ofte nye og nyttige tjenester, som kontraktsignering og ferieplanleggeren. Den daglige lederen savner ingenting, og mener at Adminkit dekker alle de primære behovene innen HR for små bedrifter.

Bedre struktur og kontroll

Verktøykassen til Adminkit sørger for at alle viktige papirer kan oppbevares på en trygg måte, samtidig som bedriften ikke er avhengig av den ene personen som kan systemet. Det sparer tid og skaper struktur, noe som er viktig for en god arbeidsdag.

Eirik i Seeds er fornøyd med at Adminkit dekker de grunnleggende behovene, og kommer med nye og nyttige verktøy som gjør livet som daglig leder med personalansvar lettere.

 

Seeds_-768x358

Seeds er et teknologi- og utviklingsselskap, som kobler sammen mennesker og digitale løsninger. Firmaet har vært i virksomhet siden 2006, og har nå rundt 50 ansatte.