Gratis maler fra Adminkit

Har du behov for en mal innen personal, administrasjon eller GDPR? Våre maler kan enkelt tilpasses til din bedrift.

 

PERSONALADMIN

 

 • Personalhåndbok
 • Hjemmekontoravtale
 • Medarbeidersamtale
 • Endring i vilkår
 • Advarsel
 • Sluttattest
 • Stillingsinstruks

PERSONVERN / GDPR

 

 • Databehandleravtale
 • Samtykkeerklæring
 • Fullmakt

 

 

SAMARBEID

 

 • Ukesplan Weekly Big 3
 • Samarbeidsavtale
 • Taushetserklæring / NDA
 • Akseptavtale

KJØP OG SALG

 

 • Kjøpsavtale
 • Oppdragsavtale
 • Låneavtale, løsøre
 • Låneavtale, vederlag
 • Kvittering for tilbakebetaling/levering

Personalhåndbok

Denne personalhåndboken kan benyttes som utgangspunkt for din bedrift. Med relativt liten innsats får du en personalhåndbok som kan distribueres til dine ansatte eller lagres i fellesarkivet deres.

 

LAST NED MALEN

Hjemmekontoravtale

 "Hjemmekontorforskriften" fra 2022 stiller krav til en skriftlig avtale for de som jobber hjemmefra. Den skal blant annet bidra til å tydeliggjøre skillet mellom arbeid og fritid for de som jobber hjemmefra.

LAST NED MALEN

Medarbeidersamtale

Disse malene kan benyttes som utgangspunkt for deres medarbeidersamtaler.

Malen består av 3 dokumenter:
Forberedelse for hver av partene, samt en utviklingsplan, som er resultatet av selve samtalen.

LAST NED MALENE

Endring i vilkår

Det er viktig å dokumentere endringer i arbeidsvilkår. Ta utgangspunkt i denne malen når du skal dokumentere endringer.

LAST NED MALEN

Advarsel

Trenger du å gi en skriftlig advarsel? Denne malen kan være et godt utgangspunkt.

LAST NED MALEN

Sluttattest

Arbeidstaker har krav på en sluttattest fra arbeidsgiver når et arbeidsforhold avsluttes.

LAST NED MALEN

Stillingsinstruks

En klar stillingsinstruks gjør det enklere for deg som arbeidsgiver å evaluere resultatene. Tydelige forventninger gjør det også lettere for arbeidstakeren å forholde seg til rollen sin.

LAST NED MALEN

Databehandleravtale

Hvis du bruker bruker en leverandør til behandling av personopplysninger, skal du sørge for at leverandøren behandler personopplysningene på en god måte. Det gjør du med en databehandleravtale.

 

En databehandleravtale regulerer hvordan personopplysninger skal lagres i datasystemer som ikke kontrollerer selv.

LAST NED MALEN

Ukesplan

Vi i Adminkit sikrer fremdrift og fokus, uke etter uke med ukesplanen The Weekly Big 3.

 

Vår enkle metodikk skaper fokus og stor fremdriftskraft. Den bygger kultur og skaper innsikt og respekt for de ulike ansvarsområdene til hver enkelt ansatt. 

LAST NED MALEN

Samarbeidsavtale

Denne avtalen kan benyttes i tilfeller hvor man inngår i et samarbeid med noen om noe. Den kan benyttes både av private og kommersielle parter om et samarbeid i startfasen.

 

Last ned malen gratis hos Lawyered med kode adminkit123

LAST NED MALEN

Taushetserklæring / NDA

Taushetsplikt kan følge av lov eller avtale, og dette er et forbud mot å røpe opplysninger. Brudd på taushetsplikt kan medføre straff, erstatningsansvar m.m. dersom brudd har skjedd i vinnings hensikt.

 

Last ned malen gratis hos Lawyered med koden adminkit123

LAST NED MALEN

Samtykkeerklæring

En erklæring som kan brukes når to eller flere personer er enige om en handling. Samtykket gjelder frem til det evt. blir trukket tilbake.

 

Last ned malen gratis hos Lawyered med kode adminkit123

LAST NED MALEN

Kjøpsavtale

Kjøpslovens regler gjelder mellom to privatpersoner, eller bedrift til bedrift. For kjøpsavtale mellom bedrift og privatperson gjelder forbrukerkjøpsloven, og denne malen kan ikke brukes. Avtalen anbefales ikke til overdragelse av fast eiendom.

 

Last ned malen gratis hos Lawyered med kode adminkit123

LAST NED MALEN

Oppdragsavtale

Denne avtalen kan benyttes i tilfeller hvor det skal utføres et konkret oppdrag. Den kan benyttes av både private og kommersielle parter, og som da ikke er en ansettelse. Typisk eksempel er en person som driver eget foretak – for eksempel enkeltpersonforetak – som skal gjøre en konkret jobb. Frilansere er et ofte brukt ord om oppdragstakere.

 

Last ned malen gratis hos Lawyered med koden adminkit123

LAST NED MALEN

Akseptavtale

En avtale om aksept av et hvilket som helst forhold. Ved inngåelse av en slik avtale er det viktig at det fremgår hva som aksepteres og om det foreligger spesielle vilkår.

 

Last ned malen gratis hos Lawyered med kode adminkit123

LAST NED MALEN

Låneavtale, løsøre

En avtale om lån av en gjenstand fra en part, långiver til en annen, låntaker. Avtalen formaliserer betingelsene og forplikter tilbakelevering av gjenstanden. Partene kan avtale vederlag (leiebeløp) for lånet.

 

Last ned malen gratis hos Lawyered med kode adminkit123

LAST NED MALEN

Låneavtale, vederlag

En avtale om lån av et pengebeløp fra en part, långiver, til en annen part, låntaker. Avtalen formaliserer betingelsene og forplikter tilbakebetaling av beløpet. Partene kan velge om lånet skal være rentebærende.

 

Last ned malen gratis hos Lawyered med koden adminkit123

LAST NED MALEN

Fullmakt

NB! Vær nøye med å avtale omfang, og gi aldri fullmakt til noen du ikke stoler på. Handling utover fullmaktens grenser kan medføre et erstatningsansvar, men fullmaktsgiver kan bli bundet av en avtale som fullmektig inngår i god tro selv om dette er utover fullmaktens grenser.

 

Last ned malen gratis hos Lawyered med kode adminkit123

LAST NED MALEN

Kvittering for tilbakebetaling/levering

Dersom tingen(e) er i så dårlig stand at det utløser et erstatningsansvar i henhold til låneavtalen, kan erstatningen også omfattes av denne kvitteringen.

 

Last ned malen gratis hos Lawyered med kode adminkit123

LAST NED MALEN

Kvittering tilbakebetaling / tilbakelevering

Last ned gratis med kode "Adminkit"

Frame.png
Bursdager og merkedager

Kjipt å glemme – hyggelig å huske
Alle bedrifter vet egentlig når de ansatte har bursdag, men det ligger ofte lagret “et annet sted”.

En god leder husker når de ansatte har bursdag og starter dagen med en gratulasjon, eller kanskje overrasker med en liten oppmerksomhet.

Adminkit gjør det enklere å “huske” å gjøre litt ekstra stas på den ansatte.

Rectangle-1564.jpg

Frame-2-1
Nødkontakt

Har du kontaktinformasjon til de ansattes nærmeste pårørende?

Dersom det oppstår en krise, ulykke eller alvorlig skade med en ansatt er det veldig viktig å ha mulighet til å kontakte personen(e) som den ansatte har oppgitt som nødkontakt / nærmeste pårørende.

Rectangle-1566.jpg