Tilgangskontroll

Har du behov for at en mellomleder godkjenner fravær for ansatte? Med tilgangskontroll kan du frigjøre tid ved å delegere oppgaver og ansvar til andre i bedriften. Dere får full oversikt med oppdatert organisasjonskart.

3 tilgangsnivåer

Har du behov for at en mellomleder i bedriften godkjenner fravær for sine ansatte?

Med Tilgangskontroll kan du som administrator fordele oppgavene og delegere ansvaret for ansatte videre til nærmeste leder.

Tilganger

Frame.png
Bursdager og merkedager

Kjipt å glemme – hyggelig å huske
Alle bedrifter vet egentlig når de ansatte har bursdag, men det ligger ofte lagret “et annet sted”.

En god leder husker når de ansatte har bursdag og starter dagen med en gratulasjon, eller kanskje overrasker med en liten oppmerksomhet.

Adminkit gjør det enklere å “huske” å gjøre litt ekstra stas på den ansatte.

Rectangle-1564.jpg
oppdatert organisasjonskart-1

Oppdatert organisasjonskart

Sett opp et oversiktlig organisasjonskart som viser hvilke ansatte som rapporterer til hvilke ledere.

Du kan dra og flytte rundt på de ansatte inne i kartet.

Gi rett tilgang

I brukerlisten kan du bestemme hvem den enkelte skal rapportere til i bedriften.

En ansatt som får noen «under seg» blir automatisk gitt status som leder.

rapporterer til og tilgangsnivå

Frame-2-1
Nødkontakt

Har du kontaktinformasjon til de ansattes nærmeste pårørende?

Dersom det oppstår en krise, ulykke eller alvorlig skade med en ansatt er det veldig viktig å ha mulighet til å kontakte personen(e) som den ansatte har oppgitt som nødkontakt / nærmeste pårørende.

Rectangle-1566.jpg

                                                                                                 

           

Administrator har full tilgang til ansatte, dokumenter, feriedager og fraværshåndtering.
En leder vil få tilgang til dette for de ansatte som plasseres under ham.
Rettigheter-1024x1024.png
Slik fungerer organisasjonskartet:
HubSpot Video