Om sikkerhet i Adminkit

I Adminkit tar vi sikkerhet på alvor.
Vi forstår viktigheten av sikkerhet og personvern, og arbeider aktivt med dette.
Sikkerhet er ikke en engangsinnsats; det krever kontinuerlig fokus, oppfølging og forbedring.

Sikkerhet i Adminkit

Slik jobber vi med sikkerhet:

Sikkerhetstester

1
Eksterne, kjente sikkerhetsselskap gjennomfører jevnlig sikkerhetstester av systemene våre, og vi jobber sammen med disse for å hele tiden forbedre systemene.

Kunnskap

2
Vi har et utviklingsteam med solid erfaring med -og fokus på- datasikkerhet.

Kursing

3
Ansatte i bedriften får jevnlig kursing og gjennomgang av trusselbildet, da dette endrer seg hele tiden.

Rutiner

4
Vi har rutiner og prosesser som til enhver tid ivaretar personvern og datasikkerhet.

Prioritet

5
Alle ledd i bedriften forstår viktigheten av sikkerhet – daglig leder, så vel som utviklere og testere.

GDPR

6
Vi har gjort alle nødvendige tiltak for å sikre at vi ved både ved innsamling og behandling av personopplysninger håndterer dette i tråd med kravene i GDPR.