Lag arbeidskontrakter på 5 minutter

Start et nytt arbeidsforhold mer profesjonelt med oppdatert kontrakt og digital signering.
Vi har laget en mal som hjelper deg å velge riktig innhold til dine arbeidsavtaler.
Det tar kun 5 minutter.

 
HubSpot Video

Slik skriver du en arbeidsavtale på 5 minutter

Vi har laget en mal som hjelper deg å velge riktig innhold til dine arbeidskontrakter.

 

Du oppretter kontrakten med disse 4 stegene:

Legg inn personalia

1
Fyll inn detaljer om arbeidstakeren, og stillingstype, stillingsprosent og lønn.

Tilpass detaljer om arbeidsforholdet

2
Velg detaljer som regulerer arbeidsforholdet. Dette kan være prøveperiode, oppsigelsestid eller eventuelle tilleggsklausuler.

Se over den ferdige arbeidskontrakten

3
Les gjennom kontrakten. Du kan gjøre tilpasninger, som å endre rekkefølge, redigere eller legge til flere elementer.

Send kontrakten til signering

4
Send arbeidskontrakten til digital signering. Alle som har signert kontrakten vil få den tilsendt på e-post. En kopi av avtalen lagres automatisk i Adminkit.

Er arbeidskontrakter i Adminkit noe for deg?

Fyll inn detaljer om arbeidstakeren

 

- Navn

- Kontaktinformasjon

- Stillingstittel og stillingstype

- Startdato

detaljer om arbeidstaker
stillingstype, stillingsprosent og lønn

Beskriv stillingen, lønn og godtgjørelser

 

- Er det en fulltids- eller deltidsstilling?

- Har dere en tariffavtale?

- Hva er lønnen og når skal denne utbetales?

- Følger det med noen godtgjørelser?

Andre forhold som regulerer arbeids-forholdet

 

- Prøvetid

- Oppsigelsestid

- Arbeidssted

- Ferie

forhold som regulerer ansettelsesforholdet

Har du utdaterte arbeidsavtaler?

Med Adminkits mal kan du enkelt og effektiv lage nye arbeidskontrakter som er oppdaterte og gyldige.

Merk!

For enkelte ansatte bør kontrakten også inneholde: Konkurranseklausul, taushetserklæring eller regulering av eierskapet til de immaterielle rettighetene som skapes i bedriften.

 

Les mer: 7 tips til innhold i arbeidskontrakten

Digitalsignering av alle dokumenter

Slutt å bruke tid på å printe, skanne og maile avtaler og dokumenter du vil ha signert.

 

Med digitalsignering blir det enkelt. Dere kan raskt og trygt signere kontrakter, arbeidsavtaler, styreprotokoller, generalforsamlingspapirer, etc. Spar tid og tenk bærekraftig samtidig.

 

 

Les mer: Trygg og enkel digital signering

Mal for arbeidskontrakter er en del av Adminkit Personal.