Netlife er kunder av Adminkit

Nå kan vi bruke tiden på kundene, ikke på administrasjon

Konsulentselskapet Netlife har ingen stor stabsfunksjon. Det var derfor viktig for dem å finne et system som kunne fylle de fleste behovene deres på en enkel måte. Med Adminkit får staben god oversikt, siden alt av personaladata ligger samlet ett sted og de ansatte kan holde informasjonen sin oppdatert selv.

 

Tidsbesparende og oversiktlig

– De ansatte bruker veldig lite tid og forholder seg omtrent ikke til Adminkit i det hele tatt. Det er vi veldigSitat_Netlife1 (2) glade for, forteller Sonja Marie Ravnestad som er leder for organisasjon og utvikling i Netlife.

–  Medarbeiderne våre har mer enn nok av verktøy allerede. Takket være at de ansatte holder informasjonen om seg selv oppdatert til enhver tid, brukes systemet hovedsakelig av administrasjonen og våre fire fagledere, som har personalansvar.

 

Sitat_Netlife1-1-1024x190

Trygt og enkelt

Sonja fremhever spesielt dokumentsignering som en fordel med Adminkit. Digital signering av arbeidskontrakter har blitt enestående enkelt, i tillegg til at det er sikkert og trygt.

– Kontraktene lagres direkte i Adminkit. Vi bruker ferdige kontraktsmaler som vi finner samme sted. Malene baserer seg igjen på oppdatert informasjon om den ansatte, som allerede er lagt inn i Adminkit. 

– Noe av det aller beste er at jeg faktisk har fått en fortløpende oversikt over bursdagene til alle ansatte. Nå blir jeg minnet på hvem som er jubilanter, som gjør at jeg rekker å gratulere dem direkte og sørge for at de andre ansatte får vite om bursdagene. Vi liker å feire hverandre i Netlife, forteller Ravnestad.

 

netlife ill

 

 

Sonja Marie Ravnestad er leder for organisasjon og utvikling  i design- og teknologibyrået Netlife.