Husleie.no

Et presserende behov for bedre kontroll på løpende kontraktene

Husleie.no AS har tatt et viktig skritt mot å effektivisere sine forretningsprosesser ved å ta i bruk Adminkits Contract Control, en moderne løsning for kontraktshåndtering. Med en omfattende portefølje av leverandøravtaler og en kontinuerlig jakt på kostnadsoptimalisering, har Husleie.no funnet Contract Control som en avgjørende ressurs for å sikre kontroll over alle sine ulike kontrakter, avtaler og lisenser. 

 

Håndtering av en kompleks avtalejungel 

Husleie.no AS opererer i en bransje som involverer en rekke leverandører, tjenesteleverandører og partnere. Dette har resultert i et nettverk av leverandøravtaler og lisenser, som stadig må overvåkes og administreres. CFO Lars-Marius Nygaard beskrev situasjonen som en utfordrende jungel av avtaler, som har en tendens til å fornye seg automatisk dersom de ikke sies opp eller reforhandles i tide. Dette har ført til unødvendige utgifter, spesielt når det gjelder avtaler for tjenester som ikke lenger er i bruk. 

Lars-Marius uttrykker frustrasjon over nylig å ha mottatt en mailbekreftelse om automatisk fornyelse av en tjenesteavtale som kostet selskapet 9 000 kroner for en tjeneste de ikke lenger bruker. Denne typen hendelser gjorde det klart at det var et presserende behov for en løsning som kunne gi bedre kontroll over avtaleforvaltning og varslinger om oppsigelsesfrister. 

 

Contract Control revolusjonerer avtaleforvaltning 

Husleie.no AS fant løsningen de trengte i Adminkit Kontrakter, en både sofistikert og svært enkel plattform som gir en helhetlig oversikt over alle avtaler, kontrakter og lisenser. Med Contract Control fra Adminkit kunne Husleie.no AS nå: 

  • Unngå unødvendige kostnader: Plattformen gir kontinuerlig overvåking av avtaler og sender varsler om kommende oppsigelsesfrister. Dette gjør at Husleie kan si opp eller reforhandle avtaler i tide, for å unngå automatiske fornyelser og uønskede utgifter.
  • Optimalisere betalingsstrategier: Lars-Marius nevnte at de tidligere hadde vært nølende med å binde seg til årsavtaler på grunn av frykten for automatiske fornyelser. Adminkit gjorde det nå trygt for Husleie.no å inngå årsavtaler, siden de får varslinger i forkant av fornyelsesprosessen.
  • Spare tid og ressurser: Ved å samle alle kontrakter og avtaler på ett sted, reduserte Husleie.no tidsbruken på administrasjon betydelig. Dette gjorde det også enklere å analysere og evaluere hvilke avtaler som var mest kostnadseffektive.
  • Ingen eierløse avtaler: Hver avtale har en intern ansvarlig, som følger opp kontrakten og har eierskap for egne avtaler og lisenser. Om noen skulle slutte i selskapet, vil Lars-Marius få varsling om hvilke kontrakter vedkommende hadde ansvar for og spørsmål om hvem eierskapet skal overføres til.  

Styrket kostnadskontroll og effektivitet 

Ved å ta i bruk Adminkit Contract Control har Husleie.no AS styrket sin evne til å optimalisere kostnader og forbedre operasjonell effektivitet. Løsningen har gitt dem den nødvendige oversikten og kontrollen over deres omfattende portefølje av avtaler, og det har blitt enklere å ta beslutninger om fornyelser og oppsigelser.

- Med prisnivået for Adminkit er det nå endelig mulig for en SMB-bedrift som oss å benytte et moderne verktøy for kontraktshåndtering.  

 

 Husleie

Om Husleie.no AS Group og Husleie.no AS 

Husleie.no AS Group er en utleieplattform hvor utleiere selv kan administrere alle aspekter av et leieforhold gjennom hele dets livsløp – fra annonsering og kontraktskriving, hele veien til innkreving av husleien og utflytting.

Gjennom sine datterselskaper, inkludert Husleie.no AS i Norge, tilbyr Husleie.no AS en bred rekke tjenester innenfor eiendomsforvaltning, teknisk vedlikehold og konsulenttjenester.  

 

Mer informasjon om Rentelligent Group 

Mer informasjon om Husleie.no AS

 

PRØV CONTRACT CONTROL