Kandidaten ombestemte seg! Unngå at nyansatte slutter før de har begynt

Endelig i mål trodde du? Intervjuer, kandidatutvelgelse, forhandlinger og endelig signering av kandidaten. Yes! Check. Nå begynner ventetiden frem til oppstartsdato, som kan være fra én til flere måneder. Hva gjør du som leder i denne viktige perioden mellom signering og oppstart? Vi gir deg 8 tips! 

Mange kandidater hører lite fra sin nye arbeidsgiver i perioden mellom kontraktsignering og oppstartsdagen. Arbeidsgiver glemmer ofte at deres nyansatte kan være i flere søkeprosesser samtidig. Slike ansettelsesprosesser går sjelden helt synkront og søkeren kan dermed bli tvunget til å ta stilling til et tilbud før vedkommende har fått avklart om man er aktuell i de andre prosessene. Ikke unaturlig takker kandidaten ja til det første tilbudet, selv om det kanskje ikke var 1. valget.

Tenk deg at din nye ansatte får et nytt jobbtilbud en måned etter at dere signerte kontrakten. Kanskje det andre tilbudet egentlig var søkerens 1.valg og drømmejobb? Hva skjer da?

Hvordan kan jeg forhindre at hun ombestemmer seg? 

Det er heldigvis ikke så ofte dette skjer, men du verden å kjipt det er for deg som arbeidsgiver og leder om den nye kandidaten skulle ombestemme seg! Du har allerede avslått og skuffet mange som ikke fikk den jobben som nå plutselig er ledig igjen, og må starte den ressurskrevende rekrutteringsprosessen på nytt.  

Hva kan du som arbeidsgiver gjøre for å forhindre at dette skjer? Her er noen tips som kan redusere tilbøyeligheten til å ombestemme seg:  

8 tips for pre-onboarding 

  1. Fra den dagen arbeidskontrakten er signert bør du behandle og involvere den kommende ansatte på lik linje med resten av de ansatte – så langt det lar seg gjøre.  
  1. Ha regelmessig kontakt med deres nye kollega, gjerne per telefon. Vær tilgjengelig for små og store spørsmål om detaljer som kanskje ikke ble belyst i intervjuprosessen. Da viser du interesse og eliminerer usikkerhet.  
  1. Kom tidlig i dialog med bestilling av relevant arbeidsverktøy, som PC, mobil, arbeidstøy, firmabil etc.  
  1. Gjør personalhåndbok, informasjon om pensjon, personalforsikringer, forsikringsdokumenter og andre selskapsspesifikk informasjon tilgjengelig. Dette kan du sende på e-post eller du kan invitere vedkommende inn i Adminkit. Der har dere et eget filområde for felles selskapsinformasjon som du enkelt deler med alle ansatte. 
  1. Inkludér deres nye kollega i alle sosiale jobbaktiviteter. Om det ikke er lagt opp til sommerfest eller julebord, invitér til en middag sammen med de nærmeste kollegaene. Det gir dere en fin anledning til å bli bedre kjent. 
  1. Invitér vedkommende med på events eller workshops som er relevante for stillingen. Oppfordre til åpen dialog med eksisterende arbeidsgiver og eventuelt «tilby» fleksibilitet eller litt ekstra støtte tilsvarende antall timer for opplæring av erstatningsansatt som kanskje kommer etter avslutning.  
  1. Når den nyansatte har oppdatert sin profil i Adminkit med størrelser kan du bestille og sende profilert tøy hjem til ham.  
  1. Forbered en blomsterhilsen til den første arbeidsdagen. Eller hva med å bestille en hyggelig frokost hjem til den nyansatte fra Morgenlevering, med ønske om en god start på dagen og det nye arbeidsforholdet? 
     

Hvis du får gjennomført noe av dette i ventetiden mellom kontraktsignering og startdatoen kan dere reduseres risikoen for at vedkommende ombestemmer seg, samtidig som du gjør starten på et nytt arbeidsforhold både hyggeligere og smidigere.