Felles dokumentarkiv

Få bedre struktur og kontroll på felles dokumenter og filer med et delt dokumentarkiv.

Et felles filområde
– mindre kaos

Bedre struktur og kontroll på felles dokumenter og filer. Redusér mappe- og SharePoint-kaoset.

Siste versjon lett
tilgjengelig for alle

Et felles sted for lagring og tilgjengeliggjøring av den siste versjonen av de ulike fellesdokumentene

Spar tid og få
fornøyde ansatte

Redusér unødvendig tid på å lete frem og sende informasjon. Nå kan ansatte raskt hente frem informasjon selv.

Så enkelt – så
tilgjengelig – så genialt

De aller fleste virksomheter har informasjon, maler, rutiner, retningslinjer og lignende som med fordel burde være mer tilgjengelig.

Det handler oftest ikke om at man ikke vil dele. Heller tvert om. Det er tidskrevende å maile og sende ut de samme dokumentene igjen og igjen. Har alle ansatte siste versjon av …..

Med Adminkit har du nå et sted hvor siste gjeldende versjon kan ligge lagret. Kun administrator kan oppdatere dette filområdet.


Sender du felles
informasjon på mail?

De ansattes mailboks er oftest ikke det mest optimale stedet for langtidslagring av informasjon.

Hvordan vet de ansatte hvilken som er siste og gjeldende versjon av de ulike dokumentene?

Enten det er personalhåndboken, forsikringsvilkårene eller nødprosedyrer, gjør Adminkit det enklere for alle parter. Et slags enkelt intranett.


Hvem kan gjøre hva?

Det er kun administrator som kan laste opp, endre navn eller slette filer.

De ansatte kan kun laste ned eller se en forhåndsvisning av dokumentene.

Les mer om innholdet i verktøykassen eller…

Kom i gang på 5 minutter