Hvilke regler gjelder for avspasering?

Avspasering er når du får fri istedenfor lønn, som kompensasjon for overtidsarbeid. Det er vanlig å avspasere time for time, altså like mange timer som du har jobbet utover normal arbeidstid.

Hvor mye overtid er lov?

Arbeidsmiljøloven sier at overtidsarbeidet ikke skal overstige 200 timer i løpet av et år/ 52 uker. Bedrifter som er bundet av en tariffavtale kan øke denne grensen til inntil 300 timer gjennom en egen avtale med tillitsvalgte i bedriften.

Det er ingen lovfestede regler for uttak og overføring av avspaseringstimer, du og arbeidsgiver står dermed fritt til å avtale nærmere hvordan timene skal tas ut. I mange virksomheter er det for eksempel avtalt en begrensning ved at avspaseringstimer ikke kan overføres til neste kalenderår eller at arbeidstaker kun kan overføre et bestemt antall timer avspasering til neste kalenderår, og at øvrige avspaseringstimer til gode skal utbetales.

Du bør ha en skriftlig avtale med arbeidsgiveren din som beskriver hvordan avspasering skal tas ut hos dere.

Kan jeg avspasere når jeg vil?

Det er ikke en rettighet å avspasere overtidsarbeid. Arbeidsgiveren din kan avslå ønsker om avspasering dersom det er mest hensiktsmessig for virksomheten.

En forutsetning for å kunne ta ut avspasering er at man har jobbet utover den avtalte arbeidstiden. Du og arbeidsgiveren din står fritt til å avtale hvordan disse dagene skal håndteres.

Hvordan fører jeg fravær som avspasering?

Hvis bedriften bruker Adminkit kan du enkelt be om avspasering i ferie- og fraværsplanleggeren.

 

Slik gjør du det:

  • Du legger inn de aktuelle dagene i fraværskalenderen din 
  • Din nærmeste leder får et varsel om forespørselen din, og kan godta eller avslå:
fraværskategorier

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Har du behov for et enkelt verktøy for fraværsregistrering? Prøv Ferie og fravær i Adminkit.