Hva bør du vite om «Hjemmekontorforskriften»?

Det er arbeidsmiljøloven som regulerer arbeidsforhold i privat sektor. Det kan være utfordrende å finne ut hvilke regler som gjelder når vi jobber hjemmefra. Da kan vi lene oss på forskrifter som supplerer arbeidsmiljøloven, for eksempel Forskrift om arbeid som utføres i arbeidstakers hjem, også kalt «Hjemmekontorforskriften». 

Denne forskriften er fra 2002 og gjelder for arbeid som utføres hjemmefra, med mindre arbeidet er «kortvarig eller tilfeldig». Om denne forskriften gjelder hos dere avhenger altså av ordningens varighet, fasthet og omfang

Regjerningen fastsatt endringer i forskriften sommeren 2022. Den nye forskriften skal blant annet bidra til å gjøre skillet mellom jobb og fritid tydeligere. Endringene vil gjøre at vi kan forholde oss til de samme arbeidstidsreglene selv om vi vekselvis jobber hjemmefra og på kontoret. 

Her kan du lese den nye forskriften fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet 

Du som arbeidsgiver bør være oppmerksom på dette: 

  • Krav til skriftlig avtale: Det skal inngås en skriftlig avtale, som skal regulere omfanget av hjemmearbeidet, arbeidstid, forventet varighet, drift og vedlikehold av utstyr etc.
  • Arbeidsmiljø: Forskriften tydeliggjør kravet til et forsvarlig arbeidsmiljø og at det psykososiale arbeidsmiljøet også gjelder for den som jobber hjemmefra.
  • Arbeidstid: Arbeidsmiljølovens bestemmelser for arbeidstid gjelder for hjemmekontor. Det betyr at eventuelle avtaler som er basert på arbeidstidsbestemmelsene i den gamle forskriften må justeres i tråd med bestemmelsene i arbeidsmiljøloven

Arbeidstakere som utelukkende jobber hjemmefra vil alltid omfattes av hjemmekontor-forskriften. 

Last ned mal for Tilleggsavtale om arbeid fra hjemmekontor

Tilfeller der forskriften for hjemmekontor ikke vil gjelde: 

  • Når arbeidet er kortvarig, for eksempel om en arbeidstager jobber hjemmefra som et tilretteleggingstiltak i forbindelse med sykefravær i 14 dager.
  • Ved sporadisk arbeid, altså når en ansatt jobber hjemmefra av og til, men ikke i et fast omfang eller på faste dager.
  • Hyttekontor, eller fjernarbeid, som å jobbe på toget på vei til jobben  
  • Kravet til skriftlig avtale utgår hvis hjemmearbeidet skyldes pålegg eller anbefaling fra myndighetene, for eksempel ved et lokalt smitteutbrudd. 
  • Styringsrett: Forskriften regulerer verken arbeidstakers rett til å kreve hjemmekontor eller gir deg som arbeidsgiver mulighet til å pålegge noen å jobbe hjemmefra. Du har likevel rett til å bestemme hvilke oppgaver som skal prioriteres, hvordan arbeidet skal organiseres og at arbeidstaker må være på kontoret til bestemte tider. 
  • Utstyr: Det er arbeidsgiver som avgjør hvilket utstyr som vil være nødvendig på et hjemmekontor. Slikt utstyr er ikke nærmere regulert i forskriften. 

Husk at når hjemmekontor-forskriften ikke er gjeldende, er det arbeidsmiljølovens regler som gjelder. 

 

Har dere behov for en kalender som viser hvem som sitter på hjemmekontor? Prøv Ferie og fravær