Midlertidig ansettelser på generelt grunnlag forsvant 1. juli 2022

Hovedregelen etter Arbeidsmiljøloven §14-9 er at arbeidstakere skal ha fast ansettelse.  

I 2015 ble det innført en bestemmelse om generell adgang til midlertidig ansettelse i inntil ett år. Her stilles det ikke krav til noen særskilt begrunnelse for å kunne ansette noen midlertidig. Fra 1. juli 2022 styrkes retten til fast ansettelse ved at adgangen til å inngå nye midlertidige avtaler på generelt grunnlag fjernes.  

– Midlertidige ansettelser og andre former for løsere tilknytning til arbeid gir utrygghet for den enkelte med hensyn til fremtidig arbeidssituasjon og inntekt. Dette bidrar til økte forskjeller både i arbeidslivet og samfunnet, sa daværende arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik da lovforslaget ble fremmet i desember 2021.

Hva betyr dette for deg som leder? 

Fra 1. juli vil det ikke lenger vil være mulig å ansette noen for en kortere periode uten at ett av disse vilkårene i Arbeidsmiljøloven er oppfylt: 

A: Arbeidet er av midlertidig karakter 
B: Vikariat 
C: Praksisarbeid / trainee 
D: Arbeidsmarkedstiltak  
E: Idrettsutøvere, trene, dommere eller andre ledere innen organisert idrett 

Oppheves fra 1. juli: 
F: Generelt grunnlag for en periode på inntil 12 måneder 

 

Har du behov for ny arbeidsavtale for midlertidig ansatte? Du finner en praktisk mal på adminkit.no 

 

Hva med de som allerede har en avtale på generelt grunnlag? 

Eksisterende avtaler som ble inngått på generelt grunnlag før 1. juli 22 løper videre ut den varigheten som ble avtalt før lovendringen kom. 

Forlengelser av midlertidige ansettelser må fra nå skje på et annet grunnlag. Det kan for eksempel være å dekke et midlertidig behov for arbeidskraft eller som et vikariat. 

De øvrige reglene om midlertidig ansettelse på øvrige grunnlag vil fortsette å gjelde.  

 

Arbeidskontrakt på fem minutter