Hvordan gjennomfører dere en medarbeidersamtale?

En medarbeidersamtale er en samtale mellom deg som leder og en medarbeider. Her diskuterer dere medarbeiderens arbeid, prestasjoner og utvikling. Med disse 4 stegene er dere godt forberedt på medarbeidersamtalen.

1. Forberedelse til medarbeidersamtale

Formålet med samtalen er å gi konstruktive tilbakemeldinger, diskutere mål og eventuelle utfordringer slik at medarbeideren skal kunne utvikle seg videre i stillingen sin.

Både du som leder og medarbeideren din bør bruke litt tid på å forberede dere før samtalen.

Her kan du laste ned  Forberedelsesmal til medarbeideren

Hensikten med en medarbeidersamtale er at den ansatte skal lære, vokse og utvikle seg videre i stillingen sin. Her er noen tips til hvordan medarbeideren kan forberede seg før samtalen:

 • Han bør gjøre seg kjent med arbeidsoppgaver og ansvarsområder. Dette gjør det enklere å forstå hva som er viktig for stillingen hans og hva dere bør fokusere på under samtalen
 • Få oversikt over egne prestasjoner og resultater. Dette gir ham et bilde av hva han har oppnådd og hvor det kan være rom for forbedringer
 • Hvilke tilbakemeldinger eller evalueringer har han hatt fått siden sist? Disse kan bidra til å forstå eget arbeid og få frem mulige utfordringer dere burde snakke om
 • Han bør tenke gjennom hva han ønsker å diskutere. Det kan være å få tilbakemeldinger på arbeidet sitt, å diskutere mål eller å finne løsninger på utfordringer

 

Du som leder bør også stille godt forberedt før dere skal ha en medarbeidersamtale.

Her kan du laste ned Forberedelsesmal til deg som leder

 • Gjør deg kjent med arbeidsoppgavene og ansvarsområdene til medarbeideren. Det vil hjelpe deg å forstå hva som er viktig for vedkommende og hva som kan være utfordrende for ham
 • Hva har medarbeideren gjort siden sist? Sett deg inn i prestasjoner og resultater for å få et bilde av hva han har oppnådd og hvor det kan være rom for forbedringer
 • Hvilke tilbakemeldinger har blitt gitt underveis siden forrige samtale? Er det noen utfordringer det kan være fint å snakke om?
 • Tenk gjennom hva du ønsker å oppnå med samtalen. Det kan være å gi konkrete tilbakemeldinger, å diskutere mål eller finne løsninger på utfordringer. Dette vil hjelpe deg med å holde fokus på det viktigste i samtalen.

 

2. Slik gjennomfører dere medarbeidersamtalen

Gjennom forberedelsene har dere nok kommet frem til noen temaer det vil være naturlig å snakke om i medarbeidersamtalen. Utover det kan dette være nyttige temaer å snakke om:

 • Kommunikasjon: Kommuniserer dere godt? Er det noe dere bør endre på for at dere skal kunne samarbeide bedre?
 • Utfordringer: Er det noen utfordringer som bør løses? Kan dere finne gode løsninger på disse sammen?
 • Tilbakemeldinger: Du gir medarbeideren tilbakemeldinger på arbeidet hans. Disse kan være positive og negative
 • Mål: Hvilke mål har han, og hvordan kan han nå disse?
 • Utvikling: Hvordan kan medarbeideren best utvikle seg videre?

 

3. Evaluering og videre planer

Hvordan gikk samtalen? Hvilke konkrete tiltak kom dere frem til? Er det noe som bør endres eller forbedres i neste runde for at samtalen skal være mest mulig hensiktsmessig? Dette tar dere med i møtereferatet. Dette referatet er et flott utgangspunkt for den neste samtalen.

Her kan du laste ned Mal for evaluering

 

4. Lagre referatet på rett sted så det er lett å finne tilbake til

Hvis du laster opp møtereferatet på medarbeiderens eget område i Adminkit blir det enkelt for dere begge å finne det igjen før neste møte.

 

Her kan du lese mer om trygg lagring av personaldokumenter i Adminkit