Når du må være hjemme med syke barn

Omsorgsdager kalles ofte for «sykt barn»-dager. Slike omsorgsdager brukes når det er nødvendig at du er hjemme fra jobben fordi du har et sykt eller pleietrengende barn, eller fordi barnet ditt må følges til legen eller på sykehus. Omsorgsdager kan også benyttes hvis barnepasser er syk eller forhindret fra å ta vare på barnet ditt.

Hvor mange dager har jeg krav på?

Hvis du har omsorg for barn under 12 år har du krav på omsorgsdager. Hvor mange dager avhenger av antall barn og din samlivssituasjon, men normalt har du krav på inntil 20 omsorgsdager per kalenderår hvis du har 1 eller 2 barn og 30 dager hvis du har 3 barn eller flere.

Hvis du er aleneforsørger eller har barn med kronisk sykdom har du rett på flere omsorgsdager. Du kan lese mer om omsorgsdager og rettigheter hos Lovdata og finne ut hvor mange dager du har rett på ved hjelp av NAVs praktiske kalkulator.

Hvordan fører jeg dager med sykt barn?

I Adminkit benytter vi verktøyet Ferie og fravær for registrering av alle typer fravær, inkludert de dagene du må være hjemme med syke barn.

I kalenderen markerer du den eller de dagene du har vært eller vet du skal være borte, og velger riktig fraværstype:

omsorgsdager

 

Din nærmeste leder får beskjed når du registrerer feriedager og fravær, i tillegg til en utvidet oversikt over ditt totale fravær:

 

Har du spørsmål om fraværsregistrering eller ferieplanlegging i Adminkit? Finn svar i vår FAQ eller ta kontakt med oss.