ferieplanlegging

Ferieplanlegging: Hvordan legge feriekabalen på kontoret?

Det kan være utfordrende å planlegge avviklingen av årets sommerferie. Det er mange hensyn å ta! Noen ansatte har småbarn og ønsker fri når barnehagen er stengt, mens andre har behov for å ha ferie i bestemte uker. Samtidig stenges kanskje ikke kontoret om sommeren? For å få feriekabalen til å gå opp er det lurt å begynne i god tid.

La de ansatte komme med sine ferieønsker

Det beste stedet å starte er å be de ansatte om å komme med sine ferieønsker, og gi dem en tidsfrist. Som arbeidsgiver er du pålagt å drøfte tidspunktet med den enkelte ansatte, men du trenger ikke å ta hensyn til de ansattes ferieønsker. Det er du som arbeidsgiver som har det siste ordet når det kommer til når ferien skal avvikles. I praksis betyr det at du kan pålegge de ansatte å ta ferien sin på et gitt tidspunkt.

Det er noen ting må du huske på når du begynner på feriekabalen:

  • Ansatte over 60 år har rett på en ekstra ferieuke, og de kan selv bestemme når de ønsker å ta ut denne. Det er likevel mulig å inngå en avtale om at denne uken ikke skal tas ut i løpet av høysesongen.
  • Hver enkelt ansatt har krav på å få 3 uker med sammenhengende ferie i løpet av perioden fra 1. juni til 30. september. Det er dette som kalles hovedferieperioden. Du kan kreve at ansatte med gradert sykemelding avvikler ferien sin på vanlig måte.
  • Hver enkelt ansatt har krav på å få 3 uker med sammenhengende ferie i løpet av perioden fra 1. juni til 30. september. Det er dette som kalles hovedferieperioden. Du kan kreve at ansatte med gradert sykemelding avvikler ferien sin på vanlig måte.
  • Har du ansatt nye medarbeidere, må du sjekke om de har tatt ut ferien sin hos forrige arbeidsgiver. Dersom den nyansatte startet innen 30. september, har vedkommende krav på full ferie med mindre denne allerede er tatt ut i forrige jobb. Nyansatte som begynner etter denne tid har kun krav på 1 uke med ferie.

Det er også viktig å huske på å starte ferieplanleggingen tidlig nok. I henhold til ferieloven har nemlig alle ansatte krav på å få vite når de får ferie senest 2 måneder før ferien begynner.

Skap gode rutiner for ferieplanleggingen

Det er ikke bare sommerferien som skal planlegges, men også jul og påske. De fleste finner det urettferdig om noen alltid får ferie når de ønsker, mens andre ikke gjør det. For å skape samhold og fornøyde ansatte er det viktig med en åpen dialog, gode rutiner og tidlig planlegging.

Noen velger en rotasjonsløsning, mens andre har feriepuljer. Uansett er det viktig å involvere de ansatte, slik at de kan være med på å finne de løsningene som gjør at feriekabalen går opp uten at det påvirker den vanlige driften.

 

Planlegg ferieoppsettet for din bedrift med Ferie og fravær fra Adminkit.