Ferieloven: Hva må du huske på?

I henhold til ferieloven har alle arbeidstakere rett til ferie i 25 virkedager hvert år. Om den ansatte ønsker det har han eller hun krav på å få 3 uker sammenhengende fri i det som kalles hovedferieperioden. Den går fra 1. juni til 30. september.

Det er viktig å være klar over at lørdager også regnes som virkedag. Dermed blir 25 virkedager til 4 uker og 1 dag. Dersom det finnes en tariffavtale er ferien utvidet til 30 dager, eller 5 uker. De over 60 som er omfattet av en tariffavtale, vil ha krav på en 6. ferieuke hvert år fra det året de har fylt 60.

Avvikling av ferien

De fleste bedrifter sørger for at årets ferie er avtalt i god tid, men kravet er senest 2 måneder før ferien skal avvikles. Arbeidstakere kan kreve å få holde 3 ukers sammenhengende ferie innenfor det som kalles hovedferieperioden. I tillegg kan de kreve å også få ta ut de 7 siste dagene samlet.

Nyansatte har også krav på full ferie, men disse rettighetene kan begrenses av når på året den ansatte startet i jobben sin. For å kunne kreve 3 ukers sammenhengende ferie innenfor hovedferieperioden må den ansatte ha startet i jobben sin før 15. august. Den nyansatte kan ikke ha tatt ut ferien sin hos sin tidligere arbeidsgiver i tillegg.

Nyansatte som starter i jobben etter den 30. september har rett til ferie i 6 virkedager. Dette forutsetter at han eller hun ikke har tatt ut hele ferien allerede.

Restferie og overføring av feriedager

Det kan hende den ansatte ønsker å overføre deler av ferien til neste år. Dersom det foreligger en skriftlig avtale om at en slik overføring er mulig, åpner ferieloven for at inntil 12 virkedager kan overføres til året etter. I tillegg er det også mulig å forskuttere 12 feriedager, men igjen er det viktig at dette er avtalt skriftlig.
Her kan du lese mer om resteferie

Utsettelse av ferie på grunn av sykdom

Skulle den ansatte bli syk i løpet av ferien, kan vedkommende kreve å få utsatt feriedagene sine til senere. Dette krever imidlertid at den ansatte har legeerklæring på at man er 100 % sykemeldt. Den ansatte må også fremme kravet om utsatt ferie med en gang han eller hun er tilbake på jobb.

Ferie og foreldrepermisjon

Har du en ansatt som er i foreldrepermisjon, kan denne selv bestemme om ferien skal tas ut under foreldrepermisjonen. Dette er dermed ikke noe du som arbeidsgiver kan bestemme.
Her kan du lese mer om de endringene i permisjonsreglene fra august 2022

Sammenfaller permisjonstiden med avtalt ferie, kan den ansatte kreve at ferien utsettes. Ferien må likevel tas ut i løpet av det aktuelle ferieåret. Ved utvidet foreldrepermisjon gjelder ferielovens § 6 og 7.

Feriepenger

Med ferie kommer også feriepenger. Det er vanlig at disse utbetales i juni i stedet for lønn, og dermed skal du ikke trekke den ansatte i lønn når vedkommende er på ferie. Feriepengegrunnlaget utgjør minst 10,2 % av forrige års lønn. For å få feriepenger er det dermed en forutsetning at man har opptjent lønn året før.

 

Har du behov for et system for ferie- og fraværsregistrering? Les mer om Ferie og fravær fra Adminkit.