Arbeidskontrakt ved midlertidige ansettelser

Hovedregelen etter Arbeidsmiljøloven er at arbeidstakere skal ansettes fast. Det er definert tilfeller hvor dere likevel kan inngå en avtale om midlertidig ansettelse. Husk at selv om ansettelsen er midlertidig, må dere uansett få på plass en skriftlig arbeidskontrakt.

 

Viktige punkter i arbeidsavtalen

Dette er en oversikt over hva det er vesentlig å ha med i en arbeidskontrakt for midlertidig ansettelse:

  • Det må komme klart og tydelig frem at ansettelsen er midlertidig. Det betyr at du må ha med en sluttdato.
  • Du må oppgi hvilken lovhjemmel du benytter deg av. Ved en midlertidig ansettelse vil det være naturlig å nevne arbeidsmiljølovens § 14-9. Der står det at man kan benytte seg av en midlertidig ansettelse når arbeidet er av midlertidig karakter.
  • Om du ønsker, kan du spesifisere prøvetid. Med mindre annet er avtalt er det 14 dagers oppsigelsestid i prøvetiden, jf. arbeidsmiljøloven § 15-3.
  • I tillegg bør du sørge for at avtalen tar høyde for at arbeidsoppgavene kan endre seg.

I tillegg til disse punktene må du også ha med de vanlige punktene i en arbeidskontrakt. Her tenker vi på de lovpålagte punktene, som sier noe om arbeidsgiver, arbeidstaker, arbeidssted, lønn og arbeidsoppgaver.

Når kan du benytte deg av midlertidig ansettelse?

Hovedregelen etter Arbeidsmiljøloven er at arbeidstakere skal ha fast ansettelse, men det er definert tilfeller hvor dere likevel kan inngå en avtale om midlertidig ansettelse. Blant annet kan arbeidstakere ansettes midlertidig hvis det er behov for vikarer, praksisarbeid eller sesongarbeid.

a) Arbeid av midlertidig karakter – Dette gjelder arbeidsoppgaver som normalt ikke utføres i bedriften. Eventuelt sesongarbeid, økt oppdragsmengde i en periode eller tidsbegrensede prosjekter.

b) Arbeid for en eller flere andre – Ferievikarer eller andre former for vikariater, for eksempel ved svangerskapspermisjon.

c) Praksisarbeid – Dette er arbeid som skal sikre at den ansatte kommer inn på en bestemt utdannelse eller kommer ut i jobb.

d) Deltaker i arbeidsmarkedstiltak – Dette gjelder ansettelser av personer som er i arbeidsmarkedstiltak via NAV.

e) Deltakere i den organiserte idretten, for eksempel trenere, dommere og ledere.

 

NB! Det er ikke lenger lov å benytte (f) ‘Ansettelse på generelt grunnlag’. Les mer om lovendringen fra juli 2022.

 

Hva med tilkallingsvikarer og ekstrahjelper?

En tilkallingshjelp eller ekstrahjelp hører også inn under kategorien midlertidig ansatte. Det vil igjen si at lovens krav må være oppfylt også ved en slik ansettelse.

Avslutning av midlertidige ansettelsesforhold

Det kreves ingen oppsigelse i forbindelse med avslutningen av en midlertidig ansettelse. Den midlertidige kontrakten opphører på den datoen som er fastsatt i kontrakten. Dersom medarbeideren det gjelder har vært ansatt hos dere i mer enn ett år, har vedkommende likevel krav på et skriftlig varsel om at ansettelsesforholdet avsluttes.

Det er mulig å si opp en midlertidig ansatt, men det må foreligge en saklig oppsigelsesgrunn. Som arbeidsgiver må du kunne dokumentere årsaken til oppsigelsen i forhold som enten skyldes arbeidsgiver eller arbeidstaker.

Fra midlertidig ansatt til fast stilling

Det er ikke bare regler for når du kan ansette noen i en midlertidig stilling. Det er også regler for når den som er ansatt i en slik stilling har krav på en fast ansettelse. Dette skjer dersom vedkommende har vært ansatt i den midlertidige stillingen i mer enn 4 år. Dersom stillingen har vært som vikar eller som midlertidig ansatt på generelt grunnlag, er det 3 år som er grensen.

Hvis den midlertidige ansettelsen viser seg å være ugyldig, kan arbeidstakeren kreve fast ansettelse.

Som arbeidsgiver er det viktig at du har kontroll på arbeidskontrakten og på varigheten av alle midlertidige ansettelsesforhold i bedriften.

 

Korrekt arbeidskontrakt på 5 minutter

Vi har laget verktøyet som hjelper deg å velge riktig innhold til kontraktene dine.

Du oppretter en arbeidskontrakt gjennom 4 enkle steg. Det tar bare 5 minutter!

Les mer om kontraktsmalen
signere