Verktøy i Adminkit

Spar tid og få bedre struktur og kontroll på personal og administrative oppgaver.

Adminkit verktøykassen

Full oversikt over ansatte
Ansattoversikt

Oversikt over alle ansatte med oppdatert kontaktinformasjon, lett tilgjengelig for alle.

Ferie og fravær
ferie og fraværskalender

En kalender for ferie og fravær som gjør det oversiktlig for både arbeidsgiver og de ansatte.

Arbeidskontrakt på 5 minutter
mal for arbeidskontrakt

Lag heldigitale arbeidskontrakter med BankID signering på 5 minutter.

Endelig kontroll på GDPR i bedriften!
gdpr og personvern i bedriften

Du fyller ut protokollen og får databehandleravtaler, risikovurdering og personvernerklæring.

Tilgangskontroll
tilgangskontroll og organisasjonskart

Med tilgangskontroll kan du frigjøre tid ved å delegere oppgaver og ansvar til andre i bedriften.

Enkel eksport av ansattdata
eksport av ansattdata

Enkel eksport av utvalgte personaldata til Excel eller CSV

Felles dokumentarkiv
felles dokumentarkiv

Et sted hvor alle ansatte har tilgang til felles informasjon og dokumenter.

Send felles SMS til ansatte
felles sms til alle ansatte

Varsle ansatte med SMS ved raske, viktige beskjeder. Superenkelt.

Gratis maler for nedlastning
gratis mal

Personalhåndbok, medarbeidersamtaler og databehndleravtaler. Kom i gang med noen raske maler.

Klikk på en av boksene over for å lese mer, eller…

Adminkit i Sandefjord

Endelig!

Nå bygger vi verktøyene vi selv alltid har savnet! 

 

Adminkit er perfekt for:

 

  • Bedrifter med 1 – 100 ansatte
  • Bedriftsledere uten støttefunksjoner
  • Kontorsjefer
  • Mellomledere med personalansvar
  • HR-personell
SE VÅRE PAKKER OG PRISER