Tilgangskontroll

Har du behov for at en mellomleder godkjenner fravær for ansatte? Med tilgangskontroll kan du frigjøre tid ved å delegere oppgaver og ansvar til andre i bedriften. Dere får full oversikt med oppdatert organisasjonskart.

delegere personalansvar med Adminkit

Organisasjonskart i Adminkit

3 tilgangsnivåer

Har du behov for at en mellomleder i bedriften godkjenner fravær for ansatte?

Med Tilgangskontroll kan du som administrator fordele oppgavene og delegere ansvaret for en eller flere ansatte videre til ledere.

 

Organisasjonskart i Adminkit

Oppdatert organisasjonskart

Sett opp et oversiktlig organisasjonskart som viser hvilke ansatte som rapporterer til hvilke ledere.

Du kan dra og flytte rundt på de ansatte inne i kartet.

Organisasjonskart i Adminkit

Bestem tilgangsnivå

I brukerlisten kan du bestemme hvem den enkelte skal rapportere til i bedriften.

En ansatt som får noen «under seg» blir automatisk gitt status som leder.

 

Administrator har full tilgang til ansatte, dokumenter, feriedager og fraværshåndtering.
En leder vil få tilgang til dette for de ansatte som plasseres under ham.

Rettigheter for administrator og mellomleder i Adminkit

Slik fungerer organisasjonskartet: