Mal for Personvernerklæring

Personvernerklæringen beskriver hvilke personopplysninger dere behandler, hvordan de behandles, hvem som er ansvarlig for behandlingen, hvilke rettigheter personen har og hvem man kan kontakte om personopplysningene sine.

 

For å hjelpe deg med å lage en effektiv personvernerklæring, har vi laget en mal som dekker alle nødvendige aspekter. 
Denne malen får du i Adminkit GDPR.

 

 

 

Viktige elementer i personvernerklæringen

 

Dette er elementer som bør inkluderes i en mal for personvernerklæring:

 

 • Kontaktinformasjon:
  Begynn med å oppgi organisasjonens navn, adresse og kontaktinformasjon, inkludert en e-postadresse eller telefonnummer for henvendelser knyttet til personvern.

 • Formål med databehandlingen:
  Beskriv klart og tydelig hvorfor organisasjonen samler inn personopplysninger. Dette kan omfatte formål som kundeservice, markedsføring eller administrasjon av brukerkontoer.

 • Typer personopplysninger:
  Liste opp de spesifikke kategoriene av personopplysninger som organisasjonen samler inn, for eksempel navn, adresse, e-postadresse, fødselsdato og betalingsinformasjon.

 • Innsamling og bruk:
  Forklar hvordan og hvorfor organisasjonen samler inn og bruker personopplysninger. Dette inkluderer detaljer om datainnsamling via nettsider, mobilapper eller andre kilder.

 • Databeskyttelse:
  Informer om hvilke tiltak som er på plass for å beskytte personopplysningene mot uautorisert tilgang, tap eller misbruk. Dette kan omfatte bruk av kryptering, brannmurer og tilgangskontroller.

 • Datautlevering:
  Oppgi om organisasjonen deler personopplysninger med tredjeparter og forklar formålet med slik deling. Dette inkluderer også informasjon om eventuelle databehandleravtaler.

 • Lagring og sletting:
  Beskriv hvor lenge personopplysningene vil bli lagret og hvordan de vil bli slettet når de ikke lenger er nødvendige for formålet.

 • Brukernes rettigheter:
  Informer brukerne om deres rettigheter i henhold til gjeldende personvernlover, inkludert retten til innsyn, korrigering, sletting og dataportabilitet.

 • Endringer i personvernerklæringen:
  Forklar hvordan organisasjonen vil håndtere endringer i personvernerklæringen og hvordan brukere vil bli informert om slike endringer.

 • Kontaktmuligheter:
  Gi brukere en måte å kontakte organisasjonen med spørsmål eller bekymringer knyttet til personvern.

En grundig mal for personvernerklæring bør gi organisasjonen en solid ramme for å lage en tilpasset og juridisk korrekt erklæring som oppfyller kravene i gjeldende personvernlover. Det er viktig å merke seg at det er ingen én størrelse passer alle-løsning for personvernerklæringer, da hver organisasjon har unike praksiser og behov. Derfor er det viktig å tilpasse en mal til din spesifikke situasjon og søke juridisk rådgivning om nødvendig for å sikre overholdelse av lover og reguleringer.

 

 

Hvordan skrive sin egen personvernerklæring?

En personvernerklæring skal henge logisk sammen med en GDPR-behandlingsprotokoll. Derfor er det viktig å begynne i riktig ende, med behandlingsprotokollen.

Da får du oversikt over alle behandlinger av personopplysninger som er relevante å ha med i personvernerklæringen.

Med Adminkit GDPR får du en enkel, digital veiviser som hjelper deg å fylle ut en behandligsprotokoll. Deretter utarbeides en personvernerklæring, samt en risikovurdering og en oversikt over alle relevante databehandlingsavtaler for systemene som brukes til å behandle personopplysninger - helt automagisk!

KJØP ADMINKIT GDPR
skrive personvernerklæring

 

Hvorfor ikke kopiere fra noen andre?

Å kopiere en annen bedrifts personvernerklæring kan virke som en fristende snarvei, men det er langt fra en god idé.

 

 • Manglende tilpasning til din virksomhet:
  En av de mest åpenbare ulempene med å kopiere en annen bedrifts personvernerklæring er at den sannsynligvis ikke vil være tilpasset din bedrifts unike behov og praksis. Hver bedrift har ulike måter å samle inn, bruke og lagre personopplysninger på, og en generisk erklæring vil ikke reflektere dette.

 • Juridisk risiko:
  Å kopiere en personvernerklæring uten å forstå dens juridiske implikasjoner kan føre til alvorlige problemer. Personvernerklæringer er ofte juridisk bindende dokumenter, og hvis du kopierer en som ikke oppfyller juridiske krav eller regelverk, kan du risikere juridiske sanksjoner og bøter.

 • Tap av tillit:
  Dine kunder og brukere forventer at du tar personvern alvorlig og behandler deres data på en forsvarlig måte. Hvis de oppdager at du har kopiert en personvernerklæring uten tilpasning, kan det føre til tap av tillit og omdømmeskade.

 • Manglende forståelse:
  Å kopiere en personvernerklæring gir deg ikke en dypere forståelse av hvordan personvern fungerer i din virksomhet. Dette kan føre til dårlige beslutninger og feilhåndtering av personopplysninger.

 

Kan ChatGPT skrive en personvernerklæring for deg?

Nei - her ser du svaret fra ChatGPT:


"Beklager, men jeg kan ikke skrive en personvernerklæring for din bedrift direkte. Å lage en personvernerklæring krever en detaljert forståelse av din bedrifts spesifikke praksis med hensyn til innsamling, bruk og beskyttelse av personopplysninger. Det er også nødvendig å vurdere gjeldende personvernlover og reguleringer som gjelder for din bedrift og dine brukere."

 

Adminkit GDPR er en nøkkelferdig veiviser som tar dere gjennom GDPR-arbeidet steg for steg:

 


Prøv selv i 10 dager!

 • Samle alle aktiviteter i en protokoll
 • Nødvendige databehandleravtaler genereres automatisk
 • Risikovurdering for bedriften genereres automatisk
 • Personvernerklæring genereres automatisk
 • Du er alltid á jour. Det er enkelt å gjøre endringer i protokollen ved behov
 • Du har alltid oppdatert dokumentasjon. Adminkit GDPR blir regelmessig oppdatert etter de seneste regler og forskrifter for personvern
 • Du får tett oppfølging av en personvernrådgiver
 • Etter prøvertiden: Kun 990,- per mnd. Ingen bindingstid. 

 

 

 

PAKKER OG PRISER I ADMINKIT