Hva bør du vite om «Hjemmekontorforskriften»?

Adminkit
april, 2022

Det er arbeidsmiljøloven som regulerer arbeidsforhold i privat sektor. Det kan være utfordrende å finne ut hvilke regler som gjelder når vi jobber hjemmefra. Da kan vi lene oss på forskrifter som supplerer arbeidsmiljøloven, for eksempel Forskrift om arbeid som utføres i arbeidstakers hjem, også kalt «Hjemmekontorforskriften». 

Denne forskriften er fra 2002 og gjelder for arbeid som utføres hjemmefra, med mindre arbeidet er «kortvarig eller tilfeldig». Om denne forskriften gjelder hos dere avhenger altså av ordningens varighet, fasthet og omfang

Regjerningen har fra 1. juli 2022 fastsatt endringer i forskriften. Den nye forskriften skal blant annet bidra til å gjøre skillet mellom jobb og fritid tydeligere. Endringene vil gjøre at vi kan forholde oss til de samme arbeidstidsreglene selv om vi vekselvis jobber hjemmefra og på kontoret. 

Her kan du lese den nye forskriften fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet 

Du som arbeidsgiver bør være oppmerksom på dette: 

Arbeidstakere som utelukkende jobber hjemmefra vil alltid omfattes av hjemmekontor-forskriften. 

Last ned mal for Tilleggsavtale om arbeid fra hjemmekontor

Tilfeller der forskriften for hjemmekontor ikke vil gjelde: 

Husk at når hjemmekontor-forskriften ikke er gjeldende, er det arbeidsmiljølovens regler som gjelder. 

Har dere behov for en kalender som viser hvem som sitter på hjemmekontor? Prøv Ferie og fravær