Hva er en GDPR-behandlingsprotokoll?

En GDPR-behandlingsprotokoll, også kjent som en behandlingslogg eller en behandlingsdokumentasjon, er et sentralt dokument som kreves for å oppfylle GDPR-kravene. Denne protokollen fungerer som en detaljert oversikt over hvordan organisasjonen behandler personopplysninger. Det er viktig å merke seg at alle organisasjoner som håndterer personopplysninger, uavhengig av størrelse, er pålagt å opprette en behandlingsprotokoll.

 

 

velg aktivitet til protokoll

Hva skal en behandlingsprotokoll inneholde?

En GDPR-behandlingsprotokoll skal være grundig og nøyaktig for å sikre at organisasjonen er fullt ut i samsvar med loven. Her er de viktigste elementene som skal inkluderes i en behandlingsprotokoll:

 

  • Navnet og kontaktopplysningene til den behandlingsansvarlige, og, dersom det er relevant, den felles behandlingsansvarlige, den behandlingsansvarliges representant og personvernombudet.
  • Formålene med behandlingen.
  • En beskrivelse av kategoriene av registrerte og kategoriene av personopplysninger
  • Kategoriene av mottakere som personopplysningene er blitt eller vil bli utlevert til, herunder mottakere i tredjestater eller internasjonale organisasjoner.
  • Dersom det er relevant, overføringer av personopplysninger til en tredjestat eller en internasjonal organisasjon, herunder identifikasjon av nevnte tredjestat eller internasjonale organisasjon og, ved overføringer nevnt i artikkel 49 nr. 1 annet ledd, dokumentasjon på nødvendige garantier.
  • Dersom det er mulig, de planlagte tidsfristene for sletting av de forskjellige kategoriene av opplysninger.
  • Dersom det er mulig, en generell beskrivelse av de tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltakene nevnt i artikkel 32 nr. 1.

 

I praksis og nesten uten unntak, skal alle virksomheter føre protokoller over sine behandlingsaktiviteter.

 

En GDPR-behandlingsprotokoll er en kritisk del av enhver organisasjons innsats for å oppfylle GDPR-kravene. Den gir en oversikt over hvordan personopplysninger behandles og beskyttes, og er avgjørende for å opprettholde god datasikkerhet og personvernpraksis.

Ved å utarbeide en grundig og nøyaktig behandlingsprotokoll, kan organisasjoner demonstrere sin forpliktelse til å beskytte enkeltpersoners rettigheter og personlige data i samsvar med GDPR.

 

 

Trenger du hjelp med protokollen?

Med Adminkit GDPR er det enkelt å fylle inn nødvendige opplysninger i behandlingsprotokollen.

 

Vi følger deg steg for steg gjennom vår veiviser.

Når protokollen er fyllt, genererer vi en personvernerklæring og gjør klar en risikovurdering for deg – helt automatisk.

I tillegg henter vi inn relevante databehandleravtaler for deg.

Tidsbesparende og rimelig!

Adminkit GDPR er en nøkkelferdig veiviser som tar dere gjennom GDPR-arbeidet steg for steg: