Vinlotteriet på jobben kan være ulovlig 

Mange arbeidsplasser har fast tradisjon med vinlotteri blant de ansatte. Disse kan i noen tilfeller være ulovlige. 

I følge Lotteriloven er det som hovedregel ikke lov å ha alkoholholdige drikker som premier på lotterier. Men det er unntak for såkalte «private smålotterier», som er lotterier der allmenheten ikke har tilgang.  

Det er i utgangspunktet slik at det er forbudt å auksjonere bort eller bruke alkoholholdig drikke som gevinst eller premie. Alkoholloven sier likevel at alkoholholdige drikkevarer som premie eller gevinst i private smålotterier er tillatt i den utstrekning dette følger av lov 2. juni 1989. 

Vinlotteriet må, om det skal være lovlig, skje i forbindelse med et møte eller arrangement som ville funnet sted også dersom det ikke var noe lotteri. For eksempel i lunchen på kontoret.  

Så sant vinlotteriet ikke er hovedhensikten med møtet, vil et slikt lotteri ikke medføre krav om tillatelse eller melding til Lotteritilsynet.  

Forutsetningen er at de som deltar i lotteriet, utgjør en naturlig enhet som har jevnlig kontakt med hverandre. Et kor, en syklubb eller en mindre forening kan dermed avholde vinlotteri blant sine medlemmer. Større bedrifter eller etater kan ikke avholde vinlotteri for alle sine ansatte hvis de sjelden møtes. 

Har dere behov for å gjøre en trekning? Prøv Lotteri fra Adminkit

Lotteri trekning med adminkit