4 viktige grunner til å ha kontroll på hvem som er nærmeste pårørende

En ansatt faller plutselig om – har du nødkontaktene?  

Du trenger ikke mange gode grunner til å ha en oppdatert liste over de ansattes nødkontakter. I løpet av livet kommer de fleste av oss i en situasjon med en akutt hendelse som hjerteinfarkt, et stygt fall, en allergireaksjon eller en trafikkulykke. Kanskje sammen med en eller flere kollegaer. Hvem er nærmeste pårørende?  Hvem bør du ha kontaktinformasjonen til?  

 
 

1. Det kjipeste av det kjipe. Er arbeidsgiver i stand til å varsle nærmeste pårørende?  

Kan du tenke deg en kjipere situasjon enn der en ansatt blir utsatt for en kritisk eller dødelig hendelse i arbeidstiden eller på firmareise? På toppen av denne krisen, så har bedriften rett og slett ikke kontroll på vet hvem som er den forulykkede ansatte sin nærmeste pårørende.   

Om det plutselig skulle skje noe med deg en selv dag, hadde ikke du satt pris på at noen fikk tak i din ektefelle, samboer, mor eller dine barn så raskt som mulig?   

 

2. Har bedriften oppdatert info om nærmeste pårørende?  

Ved en ulykke så er ikke alltid den forulykkede i stand til selv å oppgi  eller kontakte sine nærmeste pårørende. De er helt avhengig av bekjente i nærheten, og ofte en kollega. Har dere innhentet denne informasjonen fra alle ansatte og er den oppdatert på din arbeidsplass? 

Er dette bare for store selskaper? Selvfølgelig ikke. Dette er like viktig i bedrifter med to ansatte som med hundre ansatte. Dette er svært viktig informasjon, – uavhengig av bedriftens størrelse.   

 

3. Hvordan løse dette i praksis? Egne erfaringer  

Som tidligere ansatt i Jotun, deltok jeg på Basic Management kurs. Et sentralt tema var dette med viktigheten av å ha kontroll på nærmeste pårørende. I et stort selskap som Jotun, med over 10.000 ansatte rundt om i hele verden, var det flere konkrete historier som brant seg fast i hjerteroten. Siden den gang har jeg alltid tilstrebet å ha oppdaterte lister over nærmeste pårørende (nødkontakter, emergency contacts, Next of kin) i alle selskapene jeg har jobbet.   

Excel – nja … 

Som daglig leder i SMB-selskapene Documaster og Adstate, benyttet vi Excel (til dette også). Det er selvfølgelig bedre enn ingenting, men det er utfordrende å holde dette oppdatert til enhver tid. Hvem har ansvaret og hvor ofte skal man oppdatere lister? Stadig nye ansatte og endringer i livssituasjon for de som har jobbet for deg over tid, medfører også endring av hvem som er de nærmeste. Du vil ikke, og skal ikke, ringe feil pårørende.   

Løsning: ansatte som selv holder dette oppdatert – JA!  

Både arbeidsgiver og alle ansatte bør ha en gjensidig motivasjon for å holde dette oppdatert.  

For de fleste bedrifter i alle størrelser, er det krevende å holde personalinformasjon oppdatert. Her er det virkelig rom for å frigjøre tid og redusere frustrasjonen over at dette ikke er i orden – heller. Derfor har vi utviklet en enkel løsning hvor de ansatte selv har tilgang all sin personalinformasjon og sine dokumenter. – Da også informasjon om nærmeste pårørende.  

Adminkit er designet slik at det tar mindre enn 5 minutter å komme i gang Det er også tilrettelagt for at alle ansatte selv enkelt kan oppdatere og endre sine opplysninger på noen få minutter.   

 

4. Gratis – fordi det er viktig og et minimum av hva du må ha i orden  

Nødkontakter, nærmeste pårørende eller next of kin. Kall det hva du vil. Dette er en av de basisfunksjonene som vi mener er et viktig minimum å ha plass i enhver bedrift. Derfor er dette da også en av mange gratisfunksjoner i Adminkit.