Adminkit er nå gratis

Velkommen til å ta oss i bruk

Innhold og prising av Adminkit

Alle disse basisfunksjonene inngår i gratisversjonen for alle
bedrifter som tar løsningen i bruk innen 1. januar 2022:

 • Ansattoversikt
 • Eget filområde for felles informasjon
 • Personalarkiv for alle ansatte
 • Gratis maler
 • Allergioversikt
 • Bursdagsoversikt
 • Elektronisk signering
 • Nærmeste pårørende
 • Support
 • Støtte for norsk og engelsk
 • Eksport til Excel og CSV
 • Ubegrenset antall brukere

Priser og ulike pakker for digital signering

Pakke

Innhold

Antall dokumenter

E-post signaturer

SMS signaturer

BankID signaturer

Pris

Startpakke

10

Gratis

1

Pakke uten BankID

50

Kr 500

2

Pakke med BankID

50

Kr 1200

BESTILLING: Du kan bestille flere signeringer direkte i Adminkit under Organisasjon/Innstillinger.

Funksjonalitet

Funksjon

For admin

For ansatte

Ansattoversikt

Enkel tilgang og oversikt over alle ansatte

Se ansattes fødselsdato, ikke fødselsår

Lag personalarkiv uten å gi ansatte egen tilgang

Send invitasjon til ansatte for utfyllelse av egen informasjon

Rediger ansatt-informasjon

Send ut påminnelser om utfylling av informasjon

Oversikt over tidligere ansatte

Slette en ansatt

Export personaldata til Excel eller CSV

Mitt område – ansattprofilen

Opplasting av dokumenter på personlig arkivområde

- på egen profil

Rediger egne detaljer

- på egen profil

Redigere ansattes detaljer

- på egen profil

Innsyn i nærmeste pårørende

- på egen profil

Innsyn i allergier

- på egen profil

Innsyn i dokumenter

- på egen profil

Innsyn over fødselsdato

- på egen profil

Innsyn kontonummer

- på egen profil

Innsyn andre registrerte persondata

- på egen profil

Elektronisk signering

Sende dokumenter til ansatte for signering

Sende dokumenter til eksterne for signering

Motta interne dokumenter for signering

Se egne signerte dokumenter på ansattkortet (personlig filområde)

Ansattarkiv

Laste opp filer på ansattkortet

- på egen profil

Innsyn

- på egen profil

Slette filer / dokumenter

- egne filer som er lastet opp

Endre navn på opplastede filer

- egne filer som er lastet opp

Felles filområde

Laste opp, endre navn, slette filer

Forhåndsvisning og laste ned

Allergioversikt

Legge inn allergier

- på egen profil

Innsyn i allergier

- på egen profil

Bursdagsoversikt

Fødselsdagen/-dato

- på egen profil

Årstall / Alder

Nødkontakter

Nærmeste pårørende

- på egen profil