Adminkit er nå gratis

Velkommen til å ta oss i bruk

Innhold og prising av Adminkit

Adminkit er nå i Beta og disse basisfunksjonene vil være gratis
for alle bedrifter som tar løsningen i bruk innen 31. mars 2021:

 • Ansattoversikt
 • Personlig og sikker profil for alle ansatte
 • Papirløst arkiv for alle ansatte
 • Gratis maler
 • Allergioversikt
 • Bursdagsoversikt
 • Nærmeste pårørende
 • Knytt en person til flere selskaper
 • Support
 • Støtte for norsk og engelsk
 • Gratis oppdatering med nye funksjoner
 • Ubegrenset antall brukere

Funksjonalitet

AnsattoversiktFor lederFor ansatte
Enkel tilgang og oversikt over alle ansatte
Se ansattes fødselsdato, ikke fødselsår
Lag personalarkiv uten å gi ansatte egen tilgang
Send invitasjon til ansatte for utfyllelse av egen informasjon
Rediger ansatt-informasjon
Send ut påminnelser om utfylling av informasjon
Oversikt over tidligere ansatte
Slette en ansatt
Mitt område – ansattkortFor lederFor ansatte
Opplasting av dokumenter på personlig arkivområdekun på egen profil
Rediger egne detaljerkun på egen profil
Redigere ansattes detaljerkun på egen profil
Innsyn i nærmeste pårørendekun på egen profil
Innsyn i allergierkun på egen profil
Innsyn i dokumenterkun på egen profil
Innsyn over fødselsdatokun på egen profil
Innsyn kontonummerkun på egen profil
Innsyn andre registrerte persondatakun på egen profil
AnsattarkivFor lederFor ansatte
Laste opp filer på ansattkortetkun på egen profil
Innsynkun på egen profil
Slette filer / dokumenterkun egne filer som er lastet opp
AllergioversiktFor lederFor ansatte
Legge inn allergierkun på egen profil
Innsyn i allergierkun på egen profil
BursdagsoversiktFor lederFor ansatte
Fødselsdagen/-datokun på egen profil
Årstall / Alder
NødkontakterFor lederFor ansatte
Nærmeste pårørendekun på egen profil