Adminkit er nå gratis

Velkommen til å ta oss i bruk

Innhold og prising av Adminkit

Alle disse basisfunksjonene inngår i gratisversjonen for alle
bedrifter som tar løsningen i bruk innen 30.juni 2021:

 • Ansattoversikt
 • Eget filområde for felles informasjon
 • Personalarkiv for alle ansatte
 • Gratis maler
 • Allergioversikt
 • Bursdagsoversikt
 • Elektronisk signering
 • Nærmeste pårørende
 • Support
 • Støtte for norsk og engelsk
 • Eksport til Excel og CSV
 • Ubegrenset antall brukere

Funksjonalitet

AnsattoversiktFor adminFor ansatte
Enkel tilgang og oversikt over alle ansatte
Se ansattes fødselsdato, ikke fødselsår
Lag personalarkiv uten å gi ansatte egen tilgang
Send invitasjon til ansatte for utfyllelse av egen informasjon
Rediger ansatt-informasjon
Send ut påminnelser om utfylling av informasjon
Oversikt over tidligere ansatte
Slette en ansatt
Export personaldata til Excel eller CSV
Mitt område – ansattprofilenFor adminFor ansatte
Opplasting av dokumenter på personlig arkivområdekun på egen profil
Rediger egne detaljerkun på egen profil
Redigere ansattes detaljerkun på egen profil
Innsyn i nærmeste pårørendekun på egen profil
Innsyn i allergierkun på egen profil
Innsyn i dokumenterkun på egen profil
Innsyn over fødselsdatokun på egen profil
Innsyn kontonummerkun på egen profil
Innsyn andre registrerte persondatakun på egen profil

Elektronisk signeringFor adminFor ansatte
Sende dokumenter til ansatte for signering
Sende dokumenter til eksterne for signering
Motta interne dokumenter for signering
Se egne signerte dokumenter på ansattkortet (personlig filområde)
AnsattarkivFor adminFor ansatte
Laste opp filer på ansattkortetkun på egen profil
Innsynkun på egen profil
Slette filer / dokumenterkun egne filer som er lastet opp
Endre navn på opplastede filerkun egne filer som er lastet opp
Felles filområdeFor adminFor ansatte
Laste opp, endre navn, slette filer
Forhåndsvisning og laste ned
AllergioversiktFor adminFor ansatte
Legge inn allergierkun på egen profil
Innsyn i allergierkun på egen profil
BursdagsoversiktFor adminFor ansatte
Fødselsdagen/-datokun på egen profil
Årstall / Alder
NødkontakterFor adminFor ansatte
Nærmeste pårørendekun på egen profil