Maler for medarbeidersamtalen

Trives medarbeideren din på jobben? Er hun fornøyde med arbeidsoppgavene og kollegaene sine? Dette er spørsmål det er naturlig å ta opp i en medarbeidersamtale. Hensikten med en slik samtale er at den ansatte skal vokse og utvikle seg videre i stillingen sin.

Her får du 3 maler som gjør dere godt rigget for konstruktive medarbeidersamtaler.

pexels-alexander-suhorucov-6457584-1024x683.jpg

Frame.png
Bursdager og merkedager

Kjipt å glemme – hyggelig å huske
Alle bedrifter vet egentlig når de ansatte har bursdag, men det ligger ofte lagret “et annet sted”.

En god leder husker når de ansatte har bursdag og starter dagen med en gratulasjon, eller kanskje overrasker med en liten oppmerksomhet.

Adminkit gjør det enklere å “huske” å gjøre litt ekstra stas på den ansatte.

Rectangle-1564.jpg

Hva er medarbeidersamtaler? 

Når en bedriftsleder møter medarbeiderne sine individuelt for å diskutere deres arbeidsprestasjoner, mål, utfordringer og utviklingsbehov, kaller vi det gjerne en medarbeidersamtale.

 

Medarbeidersamtalen er et verdifullt hjelpemiddel for deg til å øke prestasjoner og trivsel hos dine ansatte, planlegge og sette mål for utvikling og øke tillit og engasjementet på arbeidsplassen.

Frame-2-1
Nødkontakt

Har du kontaktinformasjon til de ansattes nærmeste pårørende?

Dersom det oppstår en krise, ulykke eller alvorlig skade med en ansatt er det veldig viktig å ha mulighet til å kontakte personen(e) som den ansatte har oppgitt som nødkontakt / nærmeste pårørende.

Rectangle-1566.jpg

 

Formålet med medarbeidersamtalen

Formålet med disse samtalene er å etablere en åpen og gjensidig dialog mellom deg og medarbeideren. Dere kan skape et grunnlag sammen for å planlegge og forbedre medarbeiderens prestasjoner og trivsel på jobben.

Som leder i en liten bedrift er det viktig å gjennomføre medarbeidersamtaler av flere grunner:

 

  • bidra til å styrke relasjonene mellom deg og medarbeiderne
  • øke tilliten og samarbeidet på arbeidsplassen
  • gi deg som leder mulighet til å identifisere og adressere eventuelle problemer og utfordringer med medarbeidernes arbeidsprestasjoner eller trivsel, før de blir alvorlige og påvirker virksomhetens resultater

 

Medarbeidersamtaler kan også være en effektiv måte å planlegge og sette mål for den ansattes utvikling og karriere i bedriften. Ved å diskutere styrker og utfordringer, kan dere identifisere hvilke opplærings- eller utviklingsmuligheter som er nødvendige for å hjelpe medarbeideren å nå sine karrieremål.

Ved å gjennomføre medarbeidersamtaler, kan du signalisere at de ansatte er verdsatt. Deres meninger og tilbakemeldinger er viktige for deg og selskapet. Dette kan bidra til å øke engasjementet og lojaliteten til bedriften.

Les også: Hvordan gjennomfører dere medarbeidersamtaler?

 

 

Kom forberedt til samtalen

Når det begynner å nærme seg samtalen kan det være greit å bruke litt tid på å forberede seg. Vårt tips er å sende ut et skjema som de ansatte skal svare på før de møter til en-til-en-samtalen.


Last ned malene du trenger

 

Sett opp konkrete tiltak 

Under samtalen blir dere enige om hva dere begge bør jobbe med videre. Er det noen rutiner som ikke blir fulgt opp på tilfredsstillende vis? Sett opp en plan sammen for hvilke endringer begge parter skal gjøre, med konkrete tidspunkt for gjennomføring. Dette gir trygghet både for deg og den ansatte at de tingene som dukket opp i samtalen faktisk blir fulgt opp og etterlevd.


Last ned malen for utviklingsplanen