Verktøy i Adminkit

Jobb smartere og mer effektivt med verktøyene i Adminkit.
Spar tid, få bedre struktur og kontroll på personal og administrative oppgaver.

Adminkits verktøykasse:

Klikk på en av boksene over for å lese mer, eller…

Kom i gang på 5 minutter

Endelig!

Nå bygger vi verktøyene vi selv alltid har savnet for små og mellomstore bedrifter. De skal være enkle å ta i bruk og det skal være gratis å komme i gang.

Adminkit er perfekt for:

  • Bedrifter med 1 – 100 ansatte
  • Bedriftsledere uten støttefunksjoner
  • Kontorsjefer
  • Mellomledere med personalansvar
  • HR-personell

Se våre pakker og priser