Hvem er med på Adminkit-reisen?

Vi er et dedikert team som har kjent på utfordringene ved
å være en daglig leder uten støttefunksjoner.

Alle har vi et brennende ønske om å gjøre hverdagen litt enklere. Vi utvikler en annerledes,
moderne og brukervennlig verktøykasse, tilpasset mindre bedrifter og deres behov.

Vi jobber for å gjøre din
hverdag bedre

 Adminkit jobber hver dag for at bedriftsledere skal bruke mer tid på det
de er gode på – bygge forretningen, motivere de ansatte og gjøre
aksjonærene glade.

Så skal vi ta oss av det administrative.

55%
av bedrifter har ikke system for ansattekontrakter
70%
har ikke orden på ferieplanlegging
40%
har ikke system for ansattes arbeidstid
70%
har ikke system for medarbeidersamtaler

Markedsundersøkelse med 200 norske bedriftsledere i SMB – Opinion 2020