Sikkerhet

I Adminkit tar vi sikkerhet på alvor

Vi forstår viktigheten av sikkerhet og personvern, og arbeider aktivt med dette. Sikkerhet er ikke en engangsinnsats; det krever kontinuerlig fokus, oppfølging og forbedring.

Vi gjør dette blant annet gjennom at:

  • Eksterne, kjente sikkerhetsselskap jevnlig gjennomfører sikkerhetstester av systemene våre, og vi jobber sammen med disse for å hele tiden forbedre systemene.
  • Vi har et utviklingsteam med solid erfaring med -og fokus på- datasikkerhet.
  • Ansatte i bedriften får jevnlig kursing og gjennomgang av trusselbildet, da dette endrer seg hele tiden.
  • Vi har rutiner og prosesser som til enhver tid ivaretar personvern og datasikkerhet. 
  • Alle ledd i bedriften i bedriften forstår viktigheten av sikkerhet – daglig leder, så vel som utviklere og testere.
  • Vi har gjort alle nødvendige tiltak for å sikre at vi ved både innsamling og behandling av personopplysninger håndterer dette i tråd med kravene i GDPR.