Velferdsordning

Adminkit
mai, 2022

Velferdsordninger er goder som ikke er knyttet til lønn. Dette kan være helseforsikring, tilgang til firmahytte, gratis trening, dekning av databriller, flyttedag, tilgang til lønnet permisjon og så videre. Velferdsordningene bedriften tilbyr bør stå beskrevet i personalhåndboken.


Har du fått nok av administrative ord?

Kom i gang med Adminkit og bruk tiden smartere.