Utleggsrefusjon

Adminkit
mai, 2022

Dersom en ansatt har hatt utlegg i forbindelse med, for eksempel, jobbreiser, vil dette bli tilbakebetalt av arbeidsgiver. Arbeidstaker må levere inn kvitteringer, som viser hvilke utlegg han eller hun har hatt, og knytte det opp mot et arrangement eller en reise. Det finnes forskjellige krav til dokumentasjon for ulike utlegg, som reisegodtgjørelse, bilgodtgjørelse eller diettgodtgjørelse.


Har du fått nok av administrative ord?

Kom i gang med Adminkit og bruk tiden smartere.