Taushetsplikt

Adminkit
mai, 2022

Taushetsplikt er et forbud mot å røpe gitt informasjon og kunnskap, og følger av lov, instruks eller avtale. Taushetsplikt kan omfatte alt fra kommersielle opplysninger til informasjon om privatliv og helse.