Stillingsinstruks

Adminkit
mai, 2022

En stillingsinstruks er et tillegg til arbeidskontrakten og forteller i detalj om stillingens ansvar, oppgaver og plassering i organisasjonen. Den skal være skriftlig, og skal også inneholde hvilke kvalifikasjoner som kreves for å utføre arbeidsoppgavene.