Sluttoppgjør

Adminkit
mai, 2022

Sluttoppgjør er noe den ansatte mottar den dagen han eller hun slutter eller senest på første ordinære lønningsdag etter at vedkommende har fratrådt stillingen. Sluttoppgjør består av siste lønn, opptjente feriepenger og eventuelt andre avtalte goder.


Har du fått nok av administrative ord?

Kom i gang med Adminkit og bruk tiden smartere.