Sluttattest

Adminkit
mai, 2022

I henhold til arbeidsmiljøloven har en arbeidstaker krav på en attest, ofte også kalt sluttattest eller arbeidsattest, når han eller hun slutter i jobben. Arbeidsgiveren kan skrive utførende om hvordan arbeidstakeren utførte arbeidet, men dette er ikke pålagt. Det attesten må inneholde er arbeidstakerens navn, fødselsdato, lengden på arbeidsforholdet og en beskrivelse av arbeidet som ble utført.


Har du fått nok av administrative ord?

Kom i gang med Adminkit og bruk tiden smartere.