Rekrutteringsklausul

Adminkit
mai, 2022

En rekrutteringsklausul er i utgangspunktet ikke lovlig, men arbeidsmiljøloven åpner for unntak ved virksomhetsoverdragelse. Klausulen kan avtales mellom en arbeidsgiver og en arbeidstaker eller mellom arbeidsgiver og andre virksomheter, og handler om at man ikke skal medvirke til at andre ansatte slutter hos arbeidsgiveren eller begynner hos en konkurrent.


Har du fått nok av administrative ord?

Kom i gang med Adminkit og bruk tiden smartere.