Personalarkiv

Adminkit
mai, 2022

Dette er et arkiv, som inneholder all dokumentasjon som angår bedriftens forhold til den enkelte ansatte. Slik dokumentasjon kan, for eksempel, være arbeidsavtale, vandelsattest, pensjonsforhold, særavtaler, godtgjørelser og disiplinærtiltak. I dag er det mest praktisk og ha et digitalt arkiv.


Har du fått nok av administrative ord?

Kom i gang med Adminkit og bruk tiden smartere.