Offboarding av ansatt

Adminkit
mai, 2022

I oppsigelsesperioden er det viktig å ivareta den ansatte, og sørge for at han eller hun får en verdig avslutning på arbeidsforholdet. Prosessen handler om alt fra overføring av kunnskap og arbeidsoppgaver til fjerning av den ansattes tilgang til ulike systemer. Det er er heller ikke uvanlig med et siste intervju for å snakke om den ansattes tid i virksomheten. Dette er en fin mulighet til å sørge for at den som skal slutte i ettertid snakker positivt om bedriften.


Har du fått nok av administrative ord?

Kom i gang med Adminkit og bruk tiden smartere.