NDA

Adminkit
mai, 2022

En Non-disclosure Agreement, på norsk fortrolighetsavtale eller taushetsplikt, skal sikre hemmelighold av fortrolig informasjon. Det vil si at arbeidstaker eller konsulent skriver under på at han eller hun ikke kan videreformidle informasjon til en tredjepart.


Har du fått nok av administrative ord?

Kom i gang med Adminkit og bruk tiden smartere.