Kundeklausul

Adminkit
mai, 2022

En kundeklausul er en skriftlig avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Den inngås for å begrense arbeidstakerens mulighet til å kontakte arbeidsgiverens kunder i en gitt periode etter at arbeidsforholdet har opphørt. Muligheten for kundeklausul reguleres av arbeidsmiljøloven. En kundeklausul inngår ofte som en del av en konkurranseklausul.