Kundeklausul

Adminkit
mai, 2022

En kundeklausul er en skriftlig avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Den inngås for å begrense arbeidstakerens mulighet til å kontakte arbeidsgiverens kunder i en gitt periode etter at arbeidsforholdet har opphørt. Muligheten for kundeklausul reguleres av arbeidsmiljøloven. En kundeklausul inngår ofte som en del av en konkurranseklausul.


Har du fått nok av administrative ord?

Kom i gang med Adminkit og bruk tiden smartere.