Konkurranseklausul

Adminkit
mai, 2022

Når en arbeidstaker slutter i jobben, sitter han eller hun igjen med mye verdifull kunnskap om bedriften. Mange bedrifter trenger derfor et vern mot at den tidligere ansatte begynner hos en konkurrent. Dette vernet kalles en konkurranseklausul, og er en skriftlig avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Denne begrenser arbeidstakerens mulighet til å tiltre en annen stilling hos en konkurrerende bedrift eller starte opp egen, lignende virksomhet.


Har du fått nok av administrative ord?

Kom i gang med Adminkit og bruk tiden smartere.