Immaterielle rettigheter

Adminkit
mai, 2022

Immaterielle rettigheter er beskyttelse av slike ting, som blant annet oppfinnelser, logoer, åndsverk, design, varmerker, domenenavn, forretningshemmeligheter og foretaksnavn.