Arbeidskontrakt

Arbeidskontrakt er en kontrakt hvor arbeidstakeren (den ansatte) stiller sin personlige arbeidskraft til rådighet for arbeidsgiveren (den som ansetter). Arbeidskontrakter er lovfestet i arbeidsmiljøloven.

Det er helt spesielle krav til hvordan avtalen skal utformes i lovverket.

Adminkit har et godt utgangspunkt for en slik avtale som er i henhold til lovkrav og markedskotyme og kan lastes ned her.

Har du fått nok av administrative ord?

Kom i gang med Adminkit og bruk tiden smartere.