Advarsel i ansettelsesforhold

Adminkit
mai, 2022

En advarsel er et virkemiddel en arbeidsgiver kan bruke når de ønsker å oppfordre en ansatt til å endre oppførsel. Dette kan være at den ansatte ikke overholder arbeidstiden eller ikke utfører arbeidet sitt på en tilfredsstillende måte. For mange advarsler kan medføre oppsigelse.