Arbeidskontrakt for midlertidige ansettelser

Midlertidig ansettelser er noe bedriften kan gjøre når de har arbeidsoppgaver av kortvarig karakter. Selv om ansettelsen er midlertidig, skal det likevel på plass en skriftlig arbeidskontrakt.

Viktige punkter i arbeidsavtalen

Her er en oversikt over de punktene som er vesentlig å ha med i en arbeidskontrakt for midlertidig ansettelse.

  • Det aller viktigste punktet i en arbeidskontrakt for midlertidige ansettelser er at det klart og tydelig står at ansettelsen er midlertidig. Det betyr også at du må ha med en sluttdato.
  • Et annet viktig punkt er at du må oppgi hvilken lovhjemmel du benytter deg av. Ved en midlertidig ansettelse vil det være vanlig å nevne arbeidsmiljølovens § 14-9 (2) a). Der står det at man kan benytte seg av en midlertidig ansettelse når arbeidet er av midlertidig karakter.
  • Om du ønsker, kan du spesifisere prøvetid og mulighet for oppsigelse med tilhørende frister.
  • I tillegg bør du sørge for at avtalen tar høyde for at arbeidsoppgavene kan endre seg.

I tillegg til disse punktene må du også ha med de vanlige punktene i en arbeidskontrakt. Med dette menes de lovpålagte punktene, som sier noe om partene, arbeidssted, lønn og arbeidsoppgaver.

Avslutning av midlertidige ansettelsesforhold

Det kreves ingen oppsigelse i forbindelse med avslutningen av en midlertidig ansettelse. Den midlertidige kontrakten opphører på den datoen som er fastsatt i kontrakten. Dersom medarbeideren det gjelder har vært i ansettelsesforholdet i mer enn ett år, har vedkommende likevel krav på et skriftlig varsel om at ansettelsesforholdet avsluttes.

Det er mulig å si opp en midlertidig ansatt, men det må foreligge en saklig grunn. Som arbeidsgiver må du kunne dokumentere årsaken til oppsigelsen i forhold som enten skyldes arbeidsgiver eller arbeidstaker.

Når kan du benytte deg av midlertidig ansettelse?

Hovedregelen her i landet er at arbeidstakere skal ha fast ansettelse, men, slik vi har vært inne på, åpner loven for å midlertidige ansettelser i spesifikke situasjoner.

  • Arbeid av midlertidig karakter – Dette gjelder arbeidsoppgaver som normalt ikke utføres i bedriften. Eventuelt sesongarbeid, økt oppdragsmengde i en periode eller tidsbegrensede prosjekter.
  • Arbeid for en eller flere andre – Ferievikarer eller andre former for vikariater, for eksempel ved svangerskapspermisjon.
  • Praksisarbeid – Dette er arbeid som skal sikre at den ansatte kommer inn på en bestemt utdannelse eller kommer ut i jobb.
  • Deltaker i arbeidsmarkedstiltak – Dette gjelder ansettelser av personer som er i arbeidsmarkedstiltak via NAV.
  • Deltakere i den organiserte idretten, for eksempel trenere, dommere og ledere
  • På generelt grunnlag i inntil 12 måneder – Dette alternativet gir bedriften mulighet til å ansette noen for å ta seg av løpende oppgaver. Oppdraget kan ikke vare i mer enn 12 måneder. Dersom den midlertidige ansatte ikke blir fast ansatt etter at denne perioden er over, vil det være en karanteperiode på 12 måneder der bedriften ikke kan ansette noen andre til å utføre de samme oppgavene.

Tilkallingsvikarer og ekstrahjelper

En tilkallingshjelp eller ekstrahjelp hører også innunder kategorien midlertidig ansatte. Det vil igjen si at lovens krav må være oppfylt ved en slik ansettelse.

Gratis arbeidskontrakt med digital signering

Vi har laget verktøyet som hjelper deg å velge riktig innhold til dine kontrakter. Du oppretter en arbeidskontrakt gjennom 4 enkle steg og det tar kun 5 minutter.

Fra midlertidig ansatt til fast stilling

Det er ikke bare regler for når du kan ansette noen i en midlertidig stilling. Det er også regler for når den som er ansatt i en slik stilling har krav på en fast ansettelse. Dette skjer dersom vedkommende har vært ansatt i den midlertidige stillingen i mer enn 4 år. Dersom stillingen har vært som vikar eller som midlertidig ansatt på generelt grunnlag, er det 3 år som er grensen.

Som arbeidsgiver er det derfor viktig at du har kontroll på varigheten av alle midlertidige ansettelsesforhold.