Adminkit lanserer - Gratis digital signering

Adminkit gjør digital signering ekstremt enkelt, raskt og effektivt. I 2021 skal verken du eller motparten være avhengig av skriver og skanner. Med Adminkit –  som allerede er gratis –  får små og mellomstore bedrifter også tilgang til gratis digital signering av 10 dokumenter med eller uten BankID.

I Adminkit ønsker vi å løse isolerte behov med konkrete løsninger og verktøy, som kan tas i bruk umiddelbart. Både vår egen og brukernes erfaring viser at det er behov for en enkel og brukervennlig løsning for digital signering. Dette gjelder for signering av alt fra personaldokumenter internt i bedriften, til eksterne kontrakter og oppdragsavtaler samt protokoller fra styrearbeid eller generalforsamlinger.

Digital signering i Adminkit er integrert der det bidrar til å forenkle og automatisere håndteringen av oppgaver relatert til personal eller administrasjon.

I mange små og mellomstore bedrifter varierer behovet for en slik funksjon i løpet av året. Dermed er det mange som ikke ønsker eller har behov for nok et abonnement på enda en ekstern tjeneste. Da kan modellen for digital signering fra Adminkit være den perfekte løsningen.

Med Adminkits løsning for digital underskrift kan du enten:

1. Laste opp et PDF-dokument og sende det på e-post til en eller flere personer for digital signering.

Du laster opp pdf-dokumentet, legger inn e-postadressen(e) til de som skal signere og velger om de skal signere digitalt eller digitalt + PIN-autentifisering via mobilen.

Etter at alle har signert, mottar alle parter det komplette signerte dokumentet på e-post. I tillegg får du som bruker av Adminkit det opp i ditt interne oversiktsarkiv over elektronisk signerte dokumenter.

2. Sende personaldokumenter direkte til signering av de ansatte med et enkelt “klikk”.

Alle pdf-dokumenter som er lastet opp og lagret på den ansattes lukkede filområde i Adminkit, kan enkelt sendes direkte til den ansatte for digital signering med et “klikk”.  

Når dokumentet er signert av den ansatte og deg selv, lagres det signerte dokumentet automatisk på den ansattes personlige filområde i Adminkit. Enklere går det trolig ikke an å gjøre det.

Les mer om digital signatur her, eller kom i gang med bedriften din på under 5 minutter.

Er digital underskrift gyldig?

Adminkit har ikke utviklet løsningen for digital signering helt alene. Dette er svært avanserte løsninger, som krever sine spesialister, både teknisk og juridisk. Vi har valgt å benytte en av Nordens ledende aktører innen e-signering, Scrive. Ønsker du ytterligere informasjon rundt temaet om digital signering er gyldig og juridisk bindende? Da anbefaler vi en liten visitt på denne spesifikke siden hos Scrive.