Min profil

Hver ansatt – sitt eget personlige arkiv

Sikker tilgangskontroll

Hver ansatt har sitt eget område, som den ansatte kun deler med sin leder.

Personlig arkiv

Lagring av arbeidskontrakt, medarbeidersamtaler, endringer i ansvar og stilling, lønnsjustering, etc

Personaldata samlet

Alltid oppdatert og sikker tilgang til personlig informasjon.

Enklere å overholde GDPR og personvernsregulering

Hvor er arbeidskontrakten?

Adminkit er også et personalarkiv hvor bl.a. arbeidskontrakter er lagret på den ansattes profil. Tilgang kun for den ansatte og leder.

Dette gir bedre kontroll, muliggjør enkelt lagring av endringer i arbeidsforholdet og gjør det enklere å overholde lover og regler når ansatte slutter i forhold til krav om sletting iht GDPR.

Min profil inneholder

 • Tittel
 • Startdato
 • Fødselsdato
 • Personnummer
 • Kontonummer
 • Nærmeste pårørende
 • Allergier
 • Førerkort
 • Notater
 • Dokumenter/filer

Endringer kan oppdateres av de ansatte selv.

Arkiv – filområde

 • Arbeidskontrakten
 • Medarbeider-samtalene
 • Endringer i stilling eller oppgaver
 • Lønnsjusteringsbrev
 • Sertifikater
 • Vitnemål
 • Advarsel …. !

Last opp alle filer og dokumenter som tilhører arbeidsforholdet. Gir god kontroll på historikken.

Allergioversikt

Nøtter i kaken? Cøliaki? Laktose?

Skal du bestille kake, overtidsmat, arrangere et fimra event, eller bare sende en oversikt til restauranten dere skal ut å spise på.

Be de ansatte å oppdatere sine personlige opplysninger og ha enkel oversikt og kontroll.

Endringer! Krever det ny arbeidskontrakt? JA!

Endringer i lønn eller ansvarsoppgaver krever egentlig at dette skal inn i arbeidsavtalen (arbeidskontrakten).

Gjør det enklere. Unngå å måtte lage nye arbeidsavtaler hver gang det er mindre endringer. Benytt et enkelt vedlegg med endringene til arbeidskontrakten.

Last ned fra vårt malarkiv

Her finner du bl.a. maler for mindre endringer i arbeidsforholdet og lønnsjustering.

Gjør alt dette papirløst.

Last opp endringene på den ansattes profil