Bistand til arbeidskontrakter

Arbeidskontrakter i Adminkit er utarbeidet i samarbeide med advokater. Kontraktene er laget for å raskt og enkelt kunne utarbeide en god kontrakt som ivaretar arbeidsgivers interesser og er rettferdig ovenfor arbeidstaker. Innholdet i kontraktene kan også fri-tekst redigeres. Dersom du ønsker å tilpasse en kontrakt eller har spørsmål, har vi samarbeidspartnere som kan bistå.

Ingen kostnader oppstår før det er avtalt på forhånd.

Skaun Advokatfirma

Våre advokater har bred kompetanse og erfaring innenfor arbeidsrettslige problemstillinger, og bistår klienter i hele landet.
E-post: post@skaunadvokat.no
Telefon: +47 988 57 218